Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:49:14
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Zdravotní nezávadnost potravin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na sledování chemické a mikrobiologické bezpečnosti potravin. Charakterizuje jednotlivé skupiny nežádoucích látek event. mikroorganismů v potravinách a potravinářských surovinách s důrazem na metody stanovení koncentrace (počet) těchto látek (mikroorganismů). Seznamuje studenty s příslušnou legislativou ČR a EU. Dále jsou probírány možnosti snížení či odstanění jmenovaných kontaminantů z potravního řetězce.

Sylabus

1. Potravinářská legislativa ČR � vyhlášky EU 2073/2005, 1441/2007 � kritéria mikrobiologické bezpečnosti potravin
2. HACCP - úloha mikrobiologa a technologa.
3. Charakteristika jednotlivých nežádoucích mikroorganismů I.
4. Charakteristika jednotlivých nežádoucích mikroorganismů II.
5. Správná laboratorní praxe, standardní operační postupy - SOP.
6. Metody stanovení mikroorganismů - přehled.
7. Antimikrobiální látky a jejich užití v potravinářských technologiích
8. Hlavní skupiny chemických škodlivin v potravinách v kontextu potravinářské legislativy ČR
9. Zdravotní rizika související s dietární expozicí toxickým a antinutričním látkám, možnosti prevence.
10. Látky přídatné (aditiva) - charakterizace hlavních skupin.
11. Potravinové kontaminanty - vstup do potravních řetězců, mechanismy přenosu.
12. Organické kontaminanty - charakterizace hlavních skupin.
13. Anorganické kontaminanty - charakterizace hlavních skupin.
14. Přírodní toxiny, mykotoxiny, produkty z organického zemědělství.

Literatura

Z: Ronald H. Schmidt, Gary E. Rodrick: Food Safety Handbook. Wiley-IEEE, Velká Británie, 2005, 0471210641
Z: Jay, James M. (ed.) Modern Food Microbiology 7th Edition). Springer - Verlag, 2005, 0-387-23180-3
D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 1 - Contaminants, Woodhead Publishing. UK 2001, 1-85573-462-1
D: Watson, D.H. (ed.): Food Chemical Safety, Volume 2 - Additives, Woodhead Publishing. UK, 2002, 1-85573-563-6
Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 2. díl, 2009, 978-80-86659-16-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi