Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 05:31:02
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Toxikologie potravin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
MUDr. Radim Šrám, DrSc.

Anotace

Cílem předmětu je objasnění současné strategie toxikologického hodnocení zdravotních rizik dietární expozice různým nebezpečným sloučeninám, které se mohou vyskytnout v potravním řetězci, jako jsou např. environmentální kontaminanty, přírodní toxiny a další sloučeniny vznikající v průběhu produkce a technologického zpracování potravin. Vedle vysvětlování základních principů, je pozornost soustředěna na příklady hodnocení a komunikaci rizik v případě globáoních krizí.

Sylabus

Úvod do toxikologie potravin. Definice základních pojmů.
2. Toxikologické laboratorní testování potravinových kontaminantů.
3. Problematika epidemiologických průzkumů, citlivé skupiny populace.
4. Hodnocení zdravotního rizika z kontaminace životního prostředí.
5. Toxické kovy, perzistentní organické sloučeniny.
6. Látky používané v produkci potravin (pesticidy, veterinární léčiva).
7. Kontaminanty přecházející do potravin z kontaktních materiálů.
8. Potravinové přísady (sladidla, barviva, konzervační prostředky, antioxidanty).
9. Mykotoxiny a další mikrobiální toxiny.
10. Přírodní toxiny rostlinného a živočišného původu.
11. Porovnání rizika a užitku ("risk-benefit") při konečném hodnocení reziduí chemických látek v potravinách.
12. Biotechnologie, nové typy poživatin a jejich nezávadnost.
13. Doplňky stravy a produkty přírodního léčitelství.
14. Komunikace rizik kontaminantů a potravinových přísad vnímaných konzumenty.

Literatura

Z: Püssa T. Principles of Food Toxicology, CRC Press, 2007, ISBN 0849380901
Z: Dabrowski W.D., Sikorski Z.E. eds Toxins in Food, CRC Press, 2005, eBook ISBN: 978-0-203-50235-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi