Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 21:02:07
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Speciální analýza potravin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Richard Koplík
prof. Dr. Ing. Jan Poustka

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti principů a aplikací moderních metod přípravy vzorku a instrumentálních metod v analýze potravin.
Přednášky jsou koncipovány do dvou částí:
1. Technická: a) odběr a příprava vzorku; b) separační, spektrometrické a elektrochemické metody;
2. Aplikační: charakteristika a analýza vybraných komponent potravin.

Sylabus

1. Analytický proces, analytický postup, pracovní charakteristiky
2. Techniky zpracování laboratorního vzorku
3. Chromatografické metody separace - preparativní a analytické
4. Elektromigrační metody separace - preparativní a analytické
5. Spojení separačních metod a hmotnostní spektrometrie
6. Molekulová absorpční spektrometrie v UV/VID
7. Infračervená spektrometrie
8. NMR spektrometrie
9. Metody atomové spektrometrie
10. Elektrochemické metody - potenciometrie, konduktometrie, voltametrie, amperometrie
11. Metody analýzy peptidů a bílkovin
12. Metody analýzy fenolů a flavonoidů
13. Metody analýzy alkaloidů a organických kyselin
14. Metody analýzy aditiv včetně nanomateriálů a kontaminantů

Literatura

R: Kirk R.S., Sawyer R., Pearson's Composition and Analysis of Foods, Longman, 1991, ISBN 0-582-40910-1
R: Wilson R.H., Spectroscopic Techniques for Food Analysis, Wiley-Interscience, 1994, ISBN 047118554X
R: Wang J., Analytical Electrochemistry, VCH, Weiheim, New York, 1994, ISBN 1-56081-575-2
A: Kellner R. et al., Analytical Chemistry, The Approved Text to the FECS Curriculum Analytical Chemistry, Wiley - VCH, 1998, ISBN 3527288813
A: Milata V., Segla P., Vybrané metódy molekulovej spektroskopie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-227-2618-4
A: Silverstein R.M., Spectrometric Identification of Organic Compounds, 7th edition, Wiley, 2005, ISBN 978-0-471-39362-7
A: Pavia D.L. et al, Introduction to Spectroscopy 4th edition, Brooks/Cole Belmont, CA, USA, 2009, ISBN 978-0-495-11478-9
A: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P., Food Chemistry, 4th ed., Springer-Verlag, Berlin 2009 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9783540699347)
A: Otles S., Methods of Analysis of Food Components and Additives, CRC Press, 2005 (available as an e-book in the library of ICT Prague, ISBN 9780203503751)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi