Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.5.2022 21:51:48
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Produkce potravinářských surovin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku produkce jednotlivých potravinářských surovin. Diskutována je problematika samotné produkce, skladování, a posklizňových manipulací. Student je seznámen se základními kvalitativními parametry vybraných surovin, a to živočišného i rostlinného původu. Posluchači jsou seznámeni i s legislativními aspekty a zemědělskými standardy majícími vliv na produkci potravinářských surovin. Předmět posiluje informovanost o globálním přístupu k výrobě potravin dle přístupu „od farmy po vidličku“.

Sylabus

1. Význam a postavení zemědělství a potravinářského průmyslu
2. Spotřeba surovin, zajištění surovin - legislativní rámec
3. Faktory ovlivňující produkci rostlinných surovin
4. Ekologické aspekty zemědělské produkce
5. Produkce obilovin (včetně rýže, kukuřice a minoritních plodin)
6. Luskoviny, olejniny, brambory, cukrodárné plodiny
7. Vinná réva, chmel
8. Produkce ovoce a zeleniny
9. Principy skladování a přepravy rostlinných surovin
10. Užitkové vlastnosti hospodářských zvířat
11. Produkce vepřového masa, hovězího masa a mléka
12. Produkce drůbežího masa a vajec
13. Ryby a ostatní vodní živočichové
14. Hygienické aspekty produkce a skladování živočišných surovin

Literatura

Z: Petr J., Louda F.: Produkce potravinářských surovin, VŠCHT, Praha, 1998, ISBN 80-7080-332-0
Z: Simeonovová J. at.al.: Technologie drůbeže, vajec a minoritních živočišných produktů, MZLU v Brně, 2001, 80-7157-405-8
D: Prugar J. at.al.: Kvalita rostlinných surovin, VÚPS, Praha, 2008, 978-80-86576-28-2
D: Pipek P.: Technologie masa I, 80-7080

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi