Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 22:02:21
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Využití a likvidace odpadů zemědělsko-potravinářského komplexu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Iveta Horsáková, Ph.D.
Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na vznik, využití a likvidaci odpadů zejména z potravinářství a souvisejících odvětvích. Studenti se seznámí se základními technologiemi likvidace odpadů jako je skládkování, spalování apod. stejně jako s biologickými způsoby zpracování odpadů jako jsou kompostování a methanizace. V předmětu budou popsány jednotlivé potravinářské technologie v souvislosti s odpady a vedlejšími produkty, které při dané výrobě vznikají a možnostmi jejich využití. Pozornost je věnována prevencí vzniku odpadů, třídění odpadů, druhotným surovinám, recyklaci a obalovým materiálům, případně dekontaminaci již postiženého prostředí. Probírána je i perspektiva bezodpadových technologií především v kombinaci s využitím moderních technologií. V neposlední řadě se budeme také zabývat čištěním odpadních vod, které vznikají v každém potravinářském průmyslu a úpravou surové vody na vodu pitnou, která je nezbytná ve všech výrobách. Nedílnou součástí předmětu jsou i přednášky zaměřené na odpady vzniklé průmyslovými haváriemi.

Sylabus

1. Základní pojmy, vznik a druhy odpadů, nebezpečné odpady.
2. Zdroje energie.
3. Hygienické a toxikologické aspekty vzniku, využívání a zneškodňování odpadů.
4. Odpady z potravinářských výrob - výroba škrobu a mouky, zpracování ovoce a zeleniny.
5. Odpady z potravinářských výrob - tabákový průmysl, výroba kávy, čaje, kakaa a čokolády.
6. Odpady z potravinářských výrob – mlékárenský a tukový průmysl.
7. Odpady z potravinářských výrob – cukrovarnický, pivovarnický, lihovarnický a vinařský průmysl.
8. Odpady z potravinářských výrob - masný průmysl, kafilerní zpracování odpadu.
9. Odpady z potravinářských výrob - nealkoholické nápoje. Úprava pitné vody
10. Likvidace odpadu: skládkování, solidifikace.
11. Likvidace odpadu: spalování, pyrolýza.
12. Biologické procesy likvidace odpadů: kompostování, čištění odpadních vod, methanizace.
13. Odpady vzniklé haváriemi a dekontaminace prostředí.
14. Prevence vzniku odpadů, třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace, obalové materiály.

Literatura

Z: Marek M.; Opatová H.; Voldřich M.: Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko-potravinářském komplexu, Svazek 32. 1. vyd. Ostrava, 1996, ISBN 80-7078-382-6.
Z: Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, Praha, Český ekologický ústav 1994, ISBN 80-85087-32-4.
D: Oreopoulou V., Russ W.: Utilization of By-Products and Treatment of Waste in the Food Industry, svazek 3.1. Springer Science+Business Media, New York, LLC, 2007, ISBN-13: 978-0387-33511-7.
D: Wang L. K., Hung Y., Lo H. H., Yapijakis C.: Waste Treatment in the Food Processing Industry. Tailor and Francis Group, Boca Raton, LLC, 2006, ISBN 0-8493-7236-4.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi