Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:06:25
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Provozní analýza potravin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. František Kvasnička, CSc.
doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednášky představí průřez metodami využívanými ke kontrole surovin, produktů a procesů v potravinářských techmologiích, které jsou vyučovány na Ústavu konzervace potravin, Ústavu sacharidů a cereálií a Ústavu mléka, tuků a kosmetiky. V současné době se ke kontrole procesů potravinářských technologií uplatňují metody fyzikální, fyzikálně-chemické, biochemické, mikrobiologické a senzorické. Nedílnou součástí předmětu je zpracování získaných analytických dat a základy statistického řízení procesu.

Sylabus

1) Úvod, vzorkování, úprava vzorku.Základní (gravimetrie, volumetrie, spektrofotometrie) metody a jejich aplikace v provozní analýze
2) Chromatografícké metody a jejich aplikace v provozní analýze
3) Elektroforetické metody a jejich aplikace v provozní analýze
4) Spektroskopické metody
5) Aplikace spektroskopických metod v provozní analýze
6) Optické metody, rentgenová difrakce a termická analýza
7) Aplikace optických metod a termické analýzy v provozní analýze
8) Reologické metody a analýza obrazu
9) Aplikace reologických metod a analýzy obrazu v provozní analýze
10) Aplikovaná mikrobiologie
11) Mikrobiologické metody v provozní analýze
12) Senzorické hodnocení potravin
13) Biochemické metody v provozní analýze
14) Zpracování dat, statistické řízení procesů

Literatura

Z: Nollet L.M.L. (editor): Handbook of Food Analysis, Volume 1 - 3, Marcel Dekker, Inc., 2004, ISBN: 0-8247-5039-X.
D: Klouda P.: Moderní analytické metody, Ostrava, 1996, ISBN 80-902155-0-5.
D: Foret F., Křivánková L., Boček P.: Capillary zone electrophoresis, (editor Radola B. J.), VCH, Weinheim: (1993). ISBN 3-527-30019-8
D: Pazlarová J.: Mikrobiologické zkoumání potravin, Ústav biochemie a mikrobiologie, 2006 (dostupné na: http://biomikro.vscht.cz/sylaby/potrmik.htm)
D: Králová B., Rauch P.: Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT PRAHA, 2. Vydání 1995.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi