Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:00:39
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teorie spotřebitele

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět v sobě integruje teorii a praxi marketingu v návaznosti na potravinářské obory. Cílem tohoto předmětu je propojit znalosti z technických a technologických předmětů s teorií prodeje zboží. Důraz při výuce je kladen na konkrétní postupy a příklady v oblasti výroby, zpracování a distribuce potravin se všemi specifiky, které potravinářský průmysl má a ve kterých se liší od jiných průmyslových odvětví. Při výuce je věnována pozornost i problematice marketingu na národní a nadnárodní úrovni a legislativním aspektům ochrany zdraví a dalších zájmů spotřebitelů.

Sylabus

1. Role reklamy a marketingu při výběru potravin

2. Genetické a zdravotní dispozice ovlivňující rozhodování spotřebitele

3. Etické aspekty výroby potravin

4. Postavení spotřebitele k novým technologiím (např. biotechnologie, ozařování..)

5. Spotřebitelské testy

6. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem

7. Podvědomé vlivy ovlivňující rozhodování spotřebitele

8. Motivační vlivy pro formulování stravovacích návyků ve společnosti

9. Personalizované potraviny

10. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem

11. Označování

12. Komunikace zdravotních a nutričních aspektů (nutriční pyramidy apod.)

13. Komunikace rizik spojených s potravinami

14. Modely chování spotřebitelů

Literatura

Z: Kotler Philip, Armstrong Gary: Marketing, 6. vydání, 2003, ISBN: 978-80-247-0513-2
Z: Národní a evropské právní předpisy regulující problematiku komunikace se spotřebitelem v oblasti potravin (např.: Nařízení EP a Rady č.: 1169/2001; Nařízení EP a Rady č.: 1924/2006)
D: Dokumenty Ceské technologické platformy pro potraviny (Strategická výzkumná agenda, Implementční akční plán)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi