Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.7.2022 21:43:22
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vybrané kapitoly z chemie přírodních látek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
Ing. Michal Jurášek, Ph.D.

Anotace

Předmět je úvodem do studia přírodních látek a seznamuje studenty s jejich nejdůležitějšími představiteli. Seznamuje s názvoslovím a pro každou skupinu uvádí jejich výskyt v přírodním materiálu a podrobně diskutuje syntetické postupy vedoucí k jejich přípravě. Zabývá se též praktickým a průmyslovým využitím jednotlivých skupin přírodních látek.

Sylabus

1. Přírodní látky jako zdroj inspirace organického, potravinářského chemika, ekologa a farmaceuta.
2. Výskyt a role sacharidů v přírodě.
3. Nomenklatura monosacharidů, oligosacharidů a polysacharidů.
4. Strategie použití chránících skupin. Princip orthogonality.
5. Syntéza amino-, thio-, fluoro- a deoxyderivátů sacharidů, jejich biologická aktivita a role v přírodě.
6. Steroidy, jejich nomenklatura, přírodní výskyt a možnosti syntetického využití.
7. Terpeny a oligopeptidy v přírodě a regulaci biologických dějů. Syntetické využití. Syntéza peptidických knihoven.
8. Přírodní glykosidy a malé konjugáty se steroidním, terpenickým a flavonoidnim aglykonem, výskyt, role a syntetické postupy vedoucí k nim.
9. Polysacharidy rostlinného a živočišného původu.
10. Glykoproteiny. Glykolipidy a glykofosfolipidy. Glykosylaminoglykany.
11. Cukry jako součást nukleových kyselin, jejich synthetické využití. Nomenklatura nukleosidů a nukleotidů.
12. Přírodní látky jako stavební kameny supramolekul a nanozařízení.
13. Použití vybraných přírodních látek a jejich derivátů ve farmakologii.
14. Zneužití vybraných přírodních látek a jejich derivátů jako rekreačních a návykových látek. Prekursory.

Literatura

Z: Kefurt K., Interní texty, VŠCHT.
Z: Čopíková J., Chemie a analytika sacharidů, VŠCHT 1997.
Z: Černý M., Trnka T., Sacharidy I, pds 1995.
D: Vodrážka Z., Biochemie, 2. vyd., Academia 1996.
D: Bláha K. (red.), Chemie přírodních látek, UMCH 1982.
D: Boons G.J. (red.), Carbohydrate Chemistry, Blackie 1998.
D: Steglich W., et al. (red.), Natural Products, Thieme 2000.
D: Budavari S. (red.), The Merck Index 12th ed., Merck Whitehouse Station, 1996.
D: Kocienski P.J.: Protecting Groups, Corrected Edition, Thieme Stuttgart, 2000.
D: McOmie J.F.W.: Protective Groups in Organic Chemistry, Plenum Press London, 1973.
Z: Greene T., Wuts P.G.M.: Protective Groups in Organic Synthesis, 3rd ed., Wiley NY, 1999.
D: Staněk J., Černý M., Kocourek J., Pacák J.: The Monosaccharides, Publishing House of Czechoslovak Academy of Science, Prague 1963.
D: Ferrier R.J., Collins P.M.: Monosaccharide chemistry, Penguin Books, Middlesex 1972.
Z: Pacák J.: Stručné základy organické chemie, SNTL, Praha 1978.
Z: Pacák J.: Jak porozumět organické chemii, Karolinum, Praha 1998.
D: Lewis D. E.: Organic Chemistry, A modern Perspective, WCB, Wm. C. Brown Publishers, London 1996.
D: Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P.: Organic Chemistry, University Press, Oxford, 2001.
D: Nomenclature of Carbohydrates, Carbohydr. Res. 297, 1-97 (1997).
D: Blackburn G.M., Gait M.J. (Eds), Nucleic Acids in Chemistry and Biology, 2nd ed., OUP, Oxford, 1997.
Z: McMurry J., Organic Chemistry, Brooks Cole, Pacific Grove 2000.
D: Berg J, Tymoczko JL, Stryer L, Biochemistry, Freeman, NY, 2002.
D: časopis Chemické listy

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi