Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 04:36:20
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Izotopově značené sloučeniny

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Libor Havlíček, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje s potenciálem použití isotopicky ( s použitím jak stabilního tak radioaktivního isotopu) značených sloučenin (ZS) v chemii, biologii a medicíně a se speciálními aspekty tohoto oboru (syntéza v měřítku ng až mg, nomenklatura, radiolýza, isotopový efekt a hygiena ionizujícího záření).

Sylabus

1. Definice pojmů a veličin v oboru ZS, hist. přehled, význam ZS, průniky do jiných oborů, literatura
2. Tipy radioaktivních přeměn, kinetika radioaktivních přeměn, interakce ionizujícího záření (IZ) s hmotou, další fyzikální principy v oboru ZS
3. Dozimetrie IZ (detektory: ionizační, scintilační, integrální dozimetrické metody)
4. Principy hygieny IZ. Definice veličin, základní znalosti o působení IZ na úrovni molekul, buňky, organismu, hygienické poznatky, účinky IZ
5. Ochrana před IZ, východisko LNT, přístup ALARA. Poučení z významných jaderných havárií
6. Radiojod, značení pro imunochemické stanovení (RIA, IRMA, REA, RRA, FPIA, …)
7. Zvláštnosti chemie ZS (isotopový efekt, nomenklatura ZS, stabilita ZS, zvláštnosti dané mikroměřítkem syntézy � mg až ng )
8. Přehled použití ZS � ekvivalence chemických vazeb, tautomerie, mechanismy reakcí, biochemické dráhy, vnitřní enzymový přenos, metabolický obrat, receptorové studie, vývoj léků
9. Značené sloučeniny isotopy vodíku. Vlastnosti [3H]-sloučenin, jejich syntéza
10. Sloučeniny značené nuklidem 14C, sloučeniny značené 32P nebo 33P nuklidem
11. Značení stabilními nuklidy (2H, 13C). Oblasti jejich aplikací, požadavky na ně kladené, syntéza
12. Nukleární medicína - diagnostika (funkční diagnostika, "ideální zářič" � čistý gama, pozitronová tomografie � PET, "kraťasy"), terapie
13. Analýza značených sloučenin
14. Chemie ZS vybraných struktur (peptidy,…)

Literatura

Z: Navrátil O., Hála J., Kopunec R., Macášek F., Mikulaj V., Lešetický L. Nuclear chemistry, Academia, Praha 1992.
Z: Kupka K., Kubinyi J., Šámal M. a kol.: Nukleární medicína, p3k, Praha 2007.
Z: Chalabala M. a kol : Technologie léků /Galén 1997/
D: Evans E. A., Oldham K. G.: Radiochemicals in Biomedicinal Research , John Wiley and Sons
D: Evans E. A., Tritium and its compounds, Butterworths, 2. ed.
D: Murray A., Williams D.L.: Organ. Syntheses with Isotopes
D: Donald G.: Syntheses with Stable Isotopes
D: Thomas A. F.: Deuterium Labeling in Organic Chemistry
D: http://astronuklfyzika.cz/strana2.htm
D: http://www1.lf1.cuni.cz/~zfisar/fluorescence/Default.htm

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi