Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 22:43:00
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Techniky měření a interpretace luminiscenčních spekter

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 1 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Jan Fähnrich, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení dějů, které se uplatňují při fotoluminiscenčních dějích a ovlivňují využitelnost fotoluminiscence v analytických aplikacích. Je podáván přehled základních způsobů využití fotoluminiscence v analytické, průmyslové a výzkumné praxi.

Sylabus

1. Základní pojmy: energetické stavy molekuly, Jablonského diagram
2. Franck-Condonův princip, transiční moment, kvantový výtěžek a kvantová účinnost
3. Přístrojová technika: zdroje excitačního záření, monochromátory, kyvety
4. Detekce luminiscenčního záření
5. Měřené závislosti: excitačně emisní matice, shášení luminiscence, Stern-Volmerova rovnice
6. Měření kvantového výtěžku absolutními a relativními metodami
7. Analytické využití luminiscence: kvalitativní analýza, vliv struktury látky
8. Kvantitativní analýza
9. Luminiscence v organické a anorganické analýze
10. Detekce v chromatografii, derivatizační metody
11. Speciální techniky: časově rozlišená luminiscence, korelační spektroskopie
12. Metody využívající přenos energie, Špolského jev
13. Nízkoteplotní spektrometrie, polarizace luminiscence, fosforescence za pokojové teploty
14. Chemiluminiscence, kinetická měření, fotoluminiscenční čidla

Literatura

Z: Lakowicz J.R., Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer, 2006, ISBN 13: 978-0387-31278-1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi