Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 09:24:11
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Molekulární inženýrství

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.

Anotace

Tento předmět reflektuje oblast současného výzkumu, který se dnes rozvíjí asi nejvíce. Dostupné technické prostředky umožňují nejenom analyzovat materiály v atomárním rozlišení, umožňují rovněž i tvorbu složitých dvoj- a trojrozměrných objektů s přesně uspořádanými atomy resp. molekulami. Řada jednotlivých témat je hlouběji rozvíjena v jiných přednášených předmětech, proto je zde kladen důraz na vzájemná propojení těchto dílčích oblastí a na popis možností, jak jednotlivé poznatky kombinovat pro dosažení konkrétních aplikací.

Sylabus

1. Úvod do molekulárního inženýrství
2. Mezimolekulové interakce
3. Stručný přehled supramolekulární chemie
4. Tenké filmy a monovrstvy molekul
5. Úvod do nanotechnologií
6. Konverze energie v molekulárních systémech
7. Umělá fotosyntéza
8. Organické vodivé a magnetické materiály
9. Základní přeheld fotoniky
10. Molekulární inženýrství při vývoji katalyzátorů
11. Genetické modifikace na molekulární úrovni
12. Úvod do tkáňového inženýrství
13. Test

Literatura

D: V. K. Varadan, A. S. Pillai, D. Mukherji, M. Dwivedi, L. Chen: Nanoscience and nanotechnology in engineering, World Scientific, 2010, ISBN 978-981-4277-92-1
D: O. Fesenko, L. Yatsenko, Eds. Nanochemistry, biotechnology, nanomaterials, and their applications, Springer, 2017, ISBN 978-3-319-92566-0
D: M. D. Ventra, S. Evoy, J. R. Heflin Jr., Eds. Introduction to Nanoscale science and technology, Springer, 2004, ISBN 978-1-4020-7720-3
D: Edward A. Rietman, Molecular Engineering of Nanosystems (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering), Springer, 2001, ISBN 0-387-98988-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi