Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:55:39
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 1 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Alla Sinica, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principů moderních operačních postupů a bioanalytických metod, které se využívají při analýze komplexních biologických vzorků, při stanovení jednotlivých analytů v biologické matrici. Základem je seznámení studenta s moderními instrumentálními analytickými metodami pro izolaci, identifikaci a stanovení biologicky významných látek.

Sylabus

1. Základní metodiky organické analýzy. Specifika pro biologické materiály
2. Příprava biologických vzorků k analýze. Využití markerů
3. Metody obohacování biologických vzorků o sledovaný analyt
4. Separační postupy používané pro biologické materiály
5. Stopovací metody, derivatizační postupy, radioaktivní a neradioaktivní značení
6. Stanovení biologicky významných nízkomolekulárních látek
7. Důkaz a stanovení nejvýznamnějších karcinogenů
8. Analýza významných léčiv a jejich metabolitů
9. Analýza biopolymerních látek a stanovení jejich struktury
10. Analýza optické čistoty vzorků, enantioselektivní separační metody, chiroptické metody
11. Metody imunochemické analýzy
12. Afinitní chromatografické a elektrochromatografické metody
13. Analytické metody v bioinženýrství
14. Metody analýzy kombinatoriálních knihoven

Literatura

Z: Ahuja S., Jespersen N., Modern Instrumental Analysis, Elsevier, 2006, ISBN: 978-0-444- 52259-7
Z: Manz A., Pamme N., Iossifidis D., Bioanalytical chemistry, Imperial College Press, 2004, ISBN 1-86044-3705
D: Mikkelsen S.R., Cortón E., Bioanalytical Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA,2004, ISBN 0-471-54447-7
D: Suelter C. H., Methods of Biochemical Analysis: Bioanalytical Instrumentation, Volume 37, John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 9780471582601

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi