Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.7.2022 22:14:40
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Semináře pokročilých metod analýzy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 0 / 0 / 8
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Patrik Kania, Ph.D.
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1. Analytické aplikace laser diodové NIR spektroskopie
2. Určování geometrie molekul pomocí MW spektroskopie
3. Voltametrické studium redox reakcí v nano-kavitě cyklodextrinu
4. Sledování reakční kinetiky pomocí UV-VIS spektroskopie
5. Sledování nanostruktur povrchu pomocí rastrovacího tunelovacího mikroskopu
6. Fluorescenční spektroskopie při studiu biosystémů
7. Analýza povrchu metodou ESCA
8. Struktura nanomateriálů pomocí UV-VIS a laserem indukované VIS spektroskopie
9. Charakterizace nanočástic v polovodičích metodami molekulární fyzikální chemie
10. Studium samovolně uspořádaného systému metodou elektrochemické impedance
11. Studium nanostruktur katalyzátoru za podmínek in situ katalytické reakce
12. Studium průběhu elemetárních reakcí ve zkřížených molekulárních paprscích
13. Rotačně-vibrační vysoce rozlišená spektroskopie pomocí polovodičových diod
14. Laserová kinetická spektroskopie - měření časově rozlišených UV - VIS spekter

Literatura

Z: před každou laboratorní exkurzí studenti obdrží příslušný studijní materiál
D: D. T. Harvey: Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Science, 1994, ISBN-10: 0072375477

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi