Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.5.2022 03:28:46
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metrologie v chemii

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 0 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednášky jsou zaměřeny na aplikace legální i praktické metrologie pro chemická měření. V obecné části se studenti se seznámí se správným používáním jednotek, důležitými částmi zákona o metrologii (kategorizace měřidel, kalibrace a ověřování, státní etalonáž) a metrologickým systémem České republiky a důležitými mezinárodními organizacemi působícími v metrologii. V části těsněji zaměřené na chemická měření se studenti seznámí s problematikou kalibrace a zajištění návaznosti chemických měření, zejména s hlavními zásadami přípravy a používání certifikovaných referenčních materiálů. Vysoká pozornost bude věnována odhadům nejistot analytických výsledků. Kromě základních statistických a metodických postupů si výpočty nejistot osvojí především řešením příkladů týkajících se nejdůležitějším analytických postupů.

Sylabus

Výuka je soustředěna do sedmi dvouhodinových bloků
1. Základní pojmy a definice v metrologii, veličiny a jednotky.
2. Legální metrologie: zákon o metrologii a prováděcí vyhlášky, metrologický systém ČR.
3. Návaznost a kalibrace chemických měření, etalony chemických měření.
4. Certifikované referenční materiály pro chemická měření: příprava, vlastnosti, použití.
5. Nejistoty výsledků: základy statistického přístupu.
6. Nejistoty výsledků: zdroje nejistot základních operací v analytické laboratoři.
7. Nejistoty výsledků: aplikace na vybrané analytické postupy.

Literatura

Z: Zákon 505/1990 Sb o metrologii a prováděcí vyhlášky MPO
Z: KVALIMETRIE 8 Základy metrologie v chemii, Mestek O., Suchánek M., EURACHEM-ČR Praha 1998, ISBN 80-901868-5-8.
Z: KVALIMETRIE 19. Stanovení nejistoty analytického měření, Suchánek M., Milde D. (Ed.), EURACHEM-ČR 2014, ISBN 978-80-86322-07-0.
Z: KVALIMETRIE 21. Referenční materiály v chemické analýze Nastavení a používání cílové nejistoty měření, Suchánek M., Milde D. (Ed.), EURACHEM-ČR 2016, ISBN 978-80-86322-09-4.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi