Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:48:17
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teorie a experiment atomové spektroskopie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V přednáškách se studenti seznámí s moderními metodami stopové prvkové analýzy založenými na principech atomové spektroskopie. Úvodní část přednášek je věnována teoretickým principům, stavbě atomu, energetickým přechodům v elektronovém obalu atomů a základním konstrukčním prvkům využívaných v atomové spektroskopii. Hlavní část přednášek je věnována atomové absorpční spektroskopii, která je v současné době nejrozšířenější technikou prvkové analýzy. Studenti se seznámí s používanými zdroji záření, způsoby atomizace, metodami korekce interferencí a některými speciálními přístupy k analýze (generování těkavých sloučenin, elektrolytická depozice analytu). Další blok přednášek je věnován emisní spektrální analýze, studenti se seznámí s různými způsoby buzení spekter, jako je např. buzení jiskrou, elektrickým obloukem, doutnavým výbojem, plazmatem nebo laserem. Pozornost je věnována i atomové fluorescenční spektroskopii, spektroskopii v oblasti rentgenového záření, elektronové a hmotnostní spektroskopii. V části přednášek věnovaných aplikacím se studenti seznámí s problematikou práce ve stopové laboratoři, možností používání spřažených technik pro speciační analýzu, metodami přípravy nejrůznějších typů vzorků (vody, biologické materiály, rudy a horniny) a možnostmi využití technik atomové spektroskopie pro analýzy in situ.

Sylabus

1. Struktura atomů, interakce elektronů a elektromagnetického záření
2. Základy optiky, konstrukce monochromátorů a polychromátorů
3. Atomová absorpční spektroskopie (AAS): zdroje a detektory záření
4. AAS: plamenová a elektrotermická atomizace
5. AAS: interference a korekce pozadí, optimalizace a zpracování signálu
6. AAS: speciální techniky: generování hydridů, stanovení rtuti
7. Atomová fluorescenční spektroskopie,
8. Plamenová emisní spektroskopie, spektrografie s buzením spekter elektrickým obloukem a jiskrou, spektroskopie s doutnavým výbojem, možnosti využití pro in situ měření
9. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným a stejnosměrným plazmatem, LIBS
10. Hmotnostní spektrometrie spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem
11. Rentgenová fluorescenční spektrometrie, laboratorní přístroje a přístroje pro in situ měření.
12. Elektronová spektroskopie, analýza povrchů
13. Příprava vzorků pro prvkovou stopovou analýzu, přehled možných aplikací
14. Spřažené techniky ve speciační analýze stopových prvků

Literatura

Z: Cullen M.: Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis
Z: José A.C. Broekaert: Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi