Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:45:05
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teorie a experiment elektroanalytických metod

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.

Anotace

Předmět je úzce zaměřen na elektroanalytické techniky a metody a poskytuje znalosti o metodách se kterými je možné se setkat v praxi. První část kurzu je zaměřena na společné teoretické pozadí všech elektroanalytických metod, tedy na redox potenciály, termodynamiku elektronových přenosů, elektrickou dvojvrstvu, faradaické a nabíjecí proudy, látkový transport, kinetiku elektrodových reakcí a další. Další část přednášek se zabývá klasifikací jednotlivých metodik a experimentální stránkou elektroanalytických metod, obecným principům jednotlivých stanovení i popisem instrumentace tak, aby se posluchači byli schopni v problematice orientovat. V dalších přednáškách jsou pak probrány nejdříve potenciostatické metody, tedy voltametrické a polarografické techniky počínaje klasickým Heyrovského uspořádáním, až po různé pulzní metody, využití rotujících diskových elektrod a konče měřením voltametrie se střídavým proudem včetně druhé harmonické frekvence. Další část kurzu se zabývá ampérometrií a následují metody založené na elektrolýze a akumulaci analytů, tedy rozpouštěcí (stripping) techniky a elektrogravimetrie. Dále se pozornost zaměří na galvanostatické metody a potenciometrii, následuje elektroimpedanční spektroskopie. Poslední část je věnovaná moderním aplikačním možnostem, zejména senzorům, které se uplatňují jak v průmyslu, tak i v klinické analýze, a kombinacím elektroanalytických technik s dalšími metodami (HPLC, in-situ spektroelektrochemie apod.).

Sylabus

1. Teoretické základy elektrochemických metod
2. Nízkofrekvenční/vysokofrekvenční konduktometrie, dielektrometrie
3. Potenciometrie
4. Potenciometrické titrace, instrumentace potenciometrických technik
5. Potenciometrie za konstantního proudu
6. Elektrolýza, elektrogravimetrie
7. Potenciostatická coulometrie, coulometrické titrace
8. Voltamperometrie
9. Instrumentace voltamperometrických technik
10. Polarografie
11. Koncept AC voltametrie a elektroimpedanční spektroskopie (EIS)
12. Amperometrie, amperometrické senzory
13. Polovodičové vodivostní senzory (CHEMFET, ISFET)
14. Měření v proudících kapalinách - detektory pro LC

Literatura

Z: A. J. Bard a L. R. Faulkner: Electrochemical Methods - Fundamentals and Applications, 2nd ed., Wiley, 2001


Z: Materiály z přednášek


D: J. Heyrovský a J. Kůta: Základy polarografie, ČAV, 1962

D: J. Koryta a K. Štulík: Iontově-selektivní elektrody, Academia, 1984

D: R. Kalvoda: Použití operačních zesilovačů v chemické instrumentaci, SNTL, 1974

D: Low Lewel Measurement Handbook, 6th ed., Keithley, 2004

D: K. Štulík a J. Barek: Elektrochemické analytické metody, UK Praha, 1985

D: M. Šťastný: Automatizace v analytické laboratoři, VŠCHT, 1995

D: R. Volf a M. Karlík: Elektroanalytické metody, VŠCHT, 1993

D: K. Štulík a V. Pacáková: Elektroanalytická měření v proudících kapalinách, SNTL, 1989

D: F. Vydra a K. Štulík: Biamperometrické titrace, SNTL, 1971

D: F. Vydra, K. Štulík a E. Juláková: Rozpouštěcí polarografie a voltametrie, SNTL, 1977
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi