Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.5.2022 03:01:56
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metody stopové a ultrastopové analýzy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
Mgr. Alla Sinica, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principů moderních operačních postupů analýzy pří stanovení stopového a ultrastopového množství analytů v matrici. Základem je získání přehledu o technikách přípravy vzorku pro danou oblast, řešení problematiky homogenity vzorku a interferenčních jevů. Studenti se seznámí s instrumentálními metodami a klasickými testy pro stopovou analýzu, a také se statistickými metodami hodnocení vhodnými pro ultrastopovou analýzu.

Sylabus

1. Stopová analýza a její význam v dnešním světě. Vymezení pojmů stopové a ultra-stopové analýzy.
2. Obtížnosti v dosažení spolehlivých výsledků při práci s malým množstvím vzorku a postupy pro její řešeni.
3. Stanovení citlivosti a meze detekce používaných metod, standardy, certifikovaný referenční materiál, chemikálie.
4. Požadavky na provoz a vybavení laboratoře pro stopovou analýzu a možnosti snížení kontaminace vzorků.
5. Odběr reprezentativního vzorku, homogenita materiálu. Kontaminace a ztráty analytu během analytického postupu.
6. Stabilita vzorku a požadavky na jeho uchovávání.
7. Příprava vzorků anorganických a organických analytů ve stopové a ultra-stopové analýze. Procesy zakoncentrování analytu. Obohacovací techniky.
8. Derivatizační postupy, radioaktivní a neradioaktivní značení a volba vhodné techniky pro stanovení mikro- a ultramikromnožstvi analytů .
9. Stanovení mikro- a ultramikromnožstvi analytů v biologických vzorcích. Fyzikální a spektrální interference a jak se s nimi vypořádat.
10. Instrumentální metody ve stopové analýze: chromatografie, spektrální metody, elektrochemické metody, radiochemické metody.
11. Klasické testy a důkazy, imunologické, enzymatické a biologické metody, použití optických a jiných senzorů
12. Analýza technických vzorků, vod, ovzduší a plynů, potravin, zemědělských vzorků, půd, fyziologických vzorků, klinická a soudní analýza.
13. Lokální analýza a analýza povrchů, stopová analýza na velké vzdálenosti.
14. Posouzení správnosti získaných výsledů stopové analýzy, chyby stanovení.

Literatura

Z: Beds P., Trace Analysis: A structured approach to obtaining reliable results, Editor(s): Prichard E., Points J., Mackay G. M., 1996, ISBN: 978-1-84755-940-1
Z: Dean J. R., Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0-470-84422-1
D: Lobinski R., Marczenko Z., Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids, Elsevier, 1996, ISBN: 978-0-444-82368-7
D: Howard A. G., Statham P. J., Inorganic Trace Analysis: Philosophy and Practice, John Wiley & Sons, 1997, ISBN: 978-0-471-97672-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi