Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.9.2022 05:45:45
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N402095/rok/2019/lang/'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kriminalistická stopa jako důkaz

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.
Ing. Oldřich Vyhnálek, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti, které jim na trhu práce umožní ucházet se o povolání kriminalistický technik (ohledávání místa činu a zajišťování kriminalistických stop), kriminalistický expert (laboratorní analýzy kriminalistických stop) u Policie České republiky, případně po absolvování dalšího navazujícího vzdělávání a získání praxe se ucházet o zapsání do seznamu soudních znalců v oboru kriminalistické chemie.
Obecná část bude zaměřena na základy trestního práva hmotného a procesního v rozsahu nutném pro vhled do následujících témat, na genesi vědecké kriminalistiky a její aktuální postavení v rámci procesu dokazování v trestním řízení, na základy vědecké kriminalistiky (obory kriminalistické techniky, taktiky a metodiky), na činnost pracovišť kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR, na základy soudně znalecké činnosti (připravován nový zákon o znalcích), na téma kriminalistické identifikace osob a věcí (těžiště v oboru chemie).
Zvláštní část bude zaměřena na výuku oborů kriminalistické chemie, toxikologie, biologie, analýzu mikrostop, na odorologii, daktyloskopii, mechanoskopii společně s defektologií.

Sylabus

1. Základy trestního práva
2. Kriminalistika jako věda a její systém
3. Kriminalistická technika
4. Kriminalistická stopa
5. Kriminalistická identifikace
6. Organizace expertizní činnosti Policie ČR
7. Metodika ohledávání místa činu a zajišťování kriminalistických stop při dalších procesních úkonech
8. Kriminalistická daktyloskopie
9. Kriminalistická mechanoskopie a defektologie
10.Kriminalistická balistika a pyrotechnika
11.Kriminalistické mikrostopy
12.Kriminalistická odorologie
13.Kriminalistická chemie a toxikologie
14.Kriminalistická biologie a genetika

Literatura

JELÍNEK Jiří a kol., Trestní zákoník, a trestní řád s poznámkami a judikaturou, Praha 2009, Nakladatelství Leges, 1214 s., ISBN 978-80-87212-22-6
ERZINÇLIOGLU Zakaria, Forenzní metody vyšetřování, Praha 2008, FORTUNA LIBRI, 192 s., ISBN978-80-7321-4333
PORADA Viktor a kol., Kriminalistika (úvod, technika, taktika), Plzeň 2007, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 309 s., ISBN 978-80-7380-038�3
STRAUS Jiří a kol., Teorie a metodologie kriminalistiky, Plzeň 2009, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 503 s., ISBN 978-80-7380-214-1
PORADA Viktor, KLOUBEK Martin, Kriminalistická odorologie, Plzeň 2010, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,184 s., ISBN 978-80-7380-238-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi