Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.12.2021 02:16:33
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Criminalistic Footprint as Evidence

Lecture Excercise/laboratory
2020, Summer Semester
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mo
Tu
We
Th
Fr
Credits 4
Hours per week 2 / 1 / 0
Examination C+Ex
Study Language Czech
Level []
Guarantor doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.
Ing. Oldřich Vyhnálek, CSc.

Summary

The aim of this subject is to learn basic knowledge and skills for profession forensic technician (inspection of crime scene and security criminalistic footprints)and criminalistic expert (laboratory analysis of the criminalistic footprints) by the Police of the Czech Republic. After continuing education and practice the students will be able to enroll in the list of judge advocates.
General section will focus on basics of criminal substantive law and criminal procedural law. The topics will be genesis and basics of forensic science (fields of forensic techniques, tactics and methodics), activity of centers of forensic technique and consultant reports of the CR Police, the basics of judicial reports, forensic identification of persons and things. Special section will be criminological chemistry, toxicology, biology, analysis of microtraces, odorology, fingerprint,mechanoscopy, defectology.

Syllabus

1. The basics of criminal law.
2. Criminology as the science and its system.
3. Forensic technology.
4. Forensic footprint.
5. Forensic identification.
6. Organization of the expert activities of the Police of the CR.
7. The methodology of an examination of the crime scene and the ensuring of forensic traces for other procedural acts.
8. Forensic dactyloscopy.
9. Forensic mechanoscopy and defectology.
10.forensic ballistics and pyrotechnics.
11.Forensic microtraces.
12.Forensic odorology.
13.Forensic chemistry and toxicology.
14.Forensic biology and genetics.

Literature

R: JELÍNEK Jiří a kol., Trestní zákoník, a trestní řád s poznámkami a judikaturou, Praha 2009, Nakladatelství Leges, 1214 s., ISBN 978-80-87212-22-6
R: ERZINÇLIOGLU Zakaria, Forenzní metody vyšetřování, Praha 2008, FORTUNA LIBRI, 192 s., ISBN978-80-7321-4333
R: PORADA Viktor a kol., Kriminalistika (úvod, technika, taktika), Plzeň 2007, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 309 s., ISBN 978-80-7380-038�3
R: STRAUS Jiří a kol., Teorie a metodologie kriminalistiky, Plzeň 2009, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 503 s., ISBN 978-80-7380-214-1
R: PORADA Viktor, KLOUBEK Martin, Kriminalistická odorologie, Plzeň 2010, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,184 s., ISBN 978-80-7380-238-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi