Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.5.2022 03:39:07
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.
doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.

Anotace

Předmět podává základní informace o chiroptických metodách a metodách separace enantiomerů, které nabývají na významu ve farmaceutickém průmyslu při charakterizaci léčiv, neboť, jejich léčebné či škodlivé účinky se často pojí jen s určitým enantiomerem. Jsou vysvětleny principy a způsoby provedení dělení enantiomerů různými separačními technikami, krátce jsou zmíněny další analytické metody strukturní analýzy chirálních látek a jejich detekce a stanovení pomocí senzorů. Ve druhé části přednášek jsou vysvětleny teoretické základy chiroptických metod, je podán přehled dostupné instrumentace a metodologie měření spekter cirkulárního dichroismu. Hlavní pozornost je věnována spektroskopii elektronového a vibračního dichroismu a jejich nejvýznamnějším aplikacím.

Sylabus

1. Chiralita a biologická aktivita
2. Stereoselektivní intermolekulární interakce, chirální selektory, separace krystalizací diastereomerů
3. Kapalinová chromatografie chirálních léčiv
4. Další chromatografické techniky a elektromigrační metody
5. Optimalizace chirálních separací, preparativní separace
6. Strukturní analýza chirálních léčiv - NMR, RTG, MS; enantioselektivní senzory a biosenzory
7. Varianty chiroptických metod, základní pojmy, veličiny
8. Interakce cirkulárně polarizovaného záření s hmotou, rotační síla přechodu a teoretické základy chiroptických metod
9. Elektronický cirkulární dichroismus
10. Vibrační cirkulární dichroismus, optická rotační disperze, Ramanova optická aktivita
11. Metodologie měření cirkulárního dichroismu, instrumentace
12. Zpracování spekter cirkulárního dichroismu, ab initio výpočty chiroptických vlastností
13. Využití cirkulárního dichroismu při konformační analýza biomolekul, biologicky významných interakcí a supramolekulárních systémů
14. Exkurze do laboratoře elektronového a vibračního cirkulárního dichroismu

Literatura

A: Analýza chirálních sloučenin (Tesařová E., Ed.), Pražské analytické centrum inovací: Praha, 2007, ISBN: 978-80-86238-23-4. http://old.vscht.cz/anl/paci/PAC/skripta.htm
A: Subramanian G. (Ed.); Chiral Separation Techniques-A Practical Approach; Wiley-VCH, 2001, ISBN: 3-527-29875-4.
A: Francotte E., Lindner W. (Eds); Chirality in Drug Research; Wiley-VCh, 2006, ISBN: 978-3-527-31076-0.
A: Urbanová M., Maloň P. Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), Wiley VCH: Weinheim, Germany, Second, Completely Revised and Enlarged Edition, 2012, str. 337-369.ISBN: 978-3-527-32982-3.
A: Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi