Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 05:01:54
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N403003/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy chemicko-inženýrské termodynamiky

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc.
doc. Ing. Karel Řehák, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět rozšiřuje chemickou termodynamiku vyučovanou ve "Fyzikální chemie I" směrem k reálnému chování systémů. Pro výpočty jsou aplikovány jednodušší modely reálného chování. Předmět je určen pro studenty, kteří nehodlají pokračovat v magisterském studiu.

Sylabus

1. Termodynamický systém, veličiny, jednotky, popis stavu systému, vyjadřování složení.
2. Stavové chování reálných tekutin.
3. Stavové chování reálných směsí tekutin.
4. Energie a její přeměny, objemová práce, teplo, vnitřní energie a enthalpie.
5. Energetika chemických reakcí (enthalpické bilance).
6. Přehled základních zákonů termodynamiky a jejich důsledky. Výpočty termodynamických veličin.
7. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.
8. Spontánnost chemických reakcí. Chemická rovnováha.
9. Vliv reakčních podmínek na stupeň přeměny chemické reakce.
10.Iontové rovnováhy.
11.Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy jednosložkovém systému.
12.Fázová rovnováha kapalina–pára. Rozpustnost plynů v kapalinách.
13.Fázová rovnováha kapalina–kapalina.
14.Fázová rovnováha kapalina–pevná fáze.

Literatura

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753
Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie I, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940
Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033
A: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, Czech Edition, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi