Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 13:13:08
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Počítačová chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je exkurzí do moderní počítačové chemie. Polovina předmětu je věnována nezbytné teorii, druhá polovina jsou ukázky a cvičení. Předmět pokrývá kvantovou chemii (se cvičením v programu Gaussian), molekulové simulace (MACSIMUS), počítačovou biochemii (PyMOL) a databáze vlastností látek.

Sylabus

1.Úvod do počítačové chemie
2.Od elektronů k molekulám: hyperplocha potenciální energie a její výpočet metodami kvantové chemie
3.Struktura molekul a molekulových komplexů
4.Energetika chemické reakce v plynné fázi a v roztoku (reakční energie, aktivační energie)
5.Výpočet molekulových vlastností (elektrické vlastnosti, spektroskopické charakteristiky)
6.Klasické molekulární modelování, popis molekul pomocí silového pole; struktura a radiální distribuční funkce
7.Pseudoexperimenty metodou Monte Carlo a molekulární dynamiky
8.Laboratoř molekulární dynamiky I: model NaCl, krystal, tavenina, stanovení bodu tání modelu NaCl
9.Laboratoř molekulární dynamiky II: solvatace a struktura vody okolo různých iontů i nepolárních rozpuštěnců
10.Zajímavosti ze světa moderní genomiky a proteomiky
11.Strukturní bioinformatika a strukturní databáze
12.Vizualizace biomakromolekul v programu PyMol
13.Databáze fyzikálně-chemických vlastností látek
14.Seminář: prezentace studentských úloh

Literatura

Z: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 978-0-19-954337-3
Z: Hayward D.O., Quantum mechanics for chemists, RSC Cambridge, 2002,0-85404-607-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi