Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 09:41:55
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fázové rovnováhy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá fázovými rovnováhami tekutých vícesložkových systémů. Probrán je nejprve teoretický fundament: klasická termodynamika roztoků a jednoduché molekulárními modely roztoků. Následně je probírána rovnováha mezi parní a kapalnou fází, rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováha kapalina-kapalina, i kapalina-tuhá fáze. Student se seznámí s fenomenologií, experimentem, zpracováním experimentálních dat, inženýrskými výpočty i odhady těchto rovnovah.

Sylabus

1. Směšovací a dodatkové vlastnosti roztoků.
2. Parciální molární veličiny v kapalných roztocích.
3. Chemický potenciál, fugacita, aktivita, standardní stavy.
4. Termodynamická stabilita, obecné rovnice fázové rovnováhy.
5. Termodynamické modely roztoků.
6. Rovnováha kapalina-pára: experiment, konzistence, korelace.
7. Rovnováha kapalina-pára: výpočty a odhady.
8. Rovnováha kapalina-pára za vysokých tlaků: retrográdní jevy.
9. Rozpustnost plynů v kapalinách: experiment a termodynamický popis.
10. Rozpustnost plynů v kapalinách: vliv teploty a tlaku, odhady.
11. Rovnováha kapalina-kapalina: experiment, výpočet a korelace v binárních systémech.
12. Rovnováha kapalina-kapalina ve vícesložkových systémech, odhady.
13. Rovnováha pevná fáze - kapalina; experiment, fázové diagramy.
14. Rovnováha pevná fáze - kapalina.

Literatura

Z:Dohnal V., Novák J., Matouš J.: Chemická termodynamika II, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 1996, 8070802758
D:Prausnitz J.M., Lichtenthaler R.N., Gomes de Azevedo E.: Molecular Thermodynamics of Phase Equilibria. (Second or Third Edition), Prentice Hall, New Jersey, 1986 resp. 1999, 0135995647 resp. 0139777458
D:Van Ness H.C., Abbott M.M.: Classical Thermodynamics of Nonelectrolyte Solutions with Applications to Phase Equilibria. McGraw-Hill, 1982.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi