Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 04:17:49
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Spektroskopické metody

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Marcela Tkadlecová, CSc.

Anotace

Těžiště předmětu tkví v pochopení vztahu mezi fyzikální podstatou určité spektroskopické metody či techniky a jejich aplikacemi pro studium fyzikálně-chemických vlastností látek. Důraz bude kladen na to, jak se výsledky jednotlivých metod vzájemně doplňují a potvrzují. Interpretace spekter bude vedle identifikace látek zaměřena i na studium mezimolekulových interakcí molekul a uspořádání nadmolekulárních struktur. Popis instrumentace bude omezen na základní fakta, od nichž se aplikace odvíjejí.

Sylabus

1. Úvod, základní pojmy, základní principy, rozdělení
2. Rentgenová fluorescenční analýza, fotoelektronová spektroskopie, Augerova spektroskopie
3. Atomová absorpční spektrometrie, atomová emisní spektrometrie
4. UV-VIS spektroskopie, FIA, nefelometrie, turbidimetrie
5. Luminiscenční metody
6. Infračervená spektrometrie-základní princip, instrumentace a příklady aplikací
7. Interpretace IČ spekter
8. Ramanova spektrometrie, rotační spektroskopie
9. NMR-základní princip, instrumentace a příklady aplikací
10. Interpretace NMR spekter
11. ss NMR, základní princip, instrumentace a příklady aplikací
12. Hmotnostní spektrometrie, kombinované techniky
13. Interpretace MS spekter
14. Chiroptické metody - optická aktivita, ECD, VCD a ROA, možnosti NMR pro studium opticky aktivních látek.

Literatura

Z: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373
D: Gauglitz G., Handbook of Spectroscopy,John Wiley & Sons, 2006, 3527297820

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi