Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 12:36:38
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Úvod do chemických technologií

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Michal Kordač, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha

Anotace

V rámci předmětu se studenti nejprve stručně seznámi se základními aparáty které se používají v chemických technologiích. Dále se seznámí s vybranými technologiemi z chemického a petrochemického průmyslu.

Sylabus

1. Mechanické a hydromechanické operace - přehled zařízení
2. Vodík a některé další technické plyny (dusík, kyslík, argon, kysličník uhličitý)
3. Výroba kyseliny sírové
4. Výroba amoniaku
5. Výroba kyseliny dusičné
6. Výroba kyseliny fosforečné
7. Výroba jednosložkových a vícesložkových průmyslových hnojiv
8. Elektrochemická výroba hydroxidu sodného, chloru a chlorečňanů
9. Výroba surového železa, ocelí a barevných kovů
10. Chemické zpracování uhlí
11. Pevná paliva - energetické využití, odsiřování spalin
12. Chemické zpracování dřeva
13. Chemické zpracování ropy - AVD
14. Vybrané technologie z petrochemie

Literatura

elektronické přednášky na adrese www.vscht.cz/uchi
Z: Hovorka F., Technologie chemických látek, VŠCHT-Praha (2005)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi