Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.12.2021 01:27:02
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bilanční výpočty

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
Ing. Lukáš Valenz, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je rutinní zvládnutí základních typů výpočtů, používaných v navazujících předmětech chemicko-inženýrského základu (Chemie, Chemické inženýrství, Laboratoře aj.). Probrány budou mj. základní i odvozené veličiny a jednotky, vzájemné přepočty veličin (např. různá vyjádření složení směsí), aplikace stavové rovnice ideálního plynu, jednoduché bilanční výpočty (např. příprava roztoků, krystalizace, chemická reakce).

Sylabus

1. Základní fyzikální a fyzikálně-chemické veličiny. Jednotky, rozměry, přepočty. Přesnost výpočtů, platné číslice.
2. Různé možnosti popisu složení. Chemické vzorce. Složení sloučenin a směsí. Přepočty mezi různými vyjádřeními složení.
3. Stavová rovnice ideálního plynu. Ideální směs ideálních plynů. Parciální tlak.
4. Stechiometrické výpočty. Definice výtěžku, konverze, přebytku.
5. Stechiometrické výpočty. Řešení vybraných příkladů.
6. Test 1.
7. Základy materiálových bilancí bez chemické reakce. Bilanční schema, proudy a složky. Matice zadání.
8. Nasycené roztoky. Krystalizace volná.
9. Krystalizace rušená. Řešení vybraných příkladů.
10. Test 2.
11. Bilance s chemickou reakcí. Zdrojový člen, fiktivní proudy.
12. Složitější bilanční systémy s chemickou reakcí s více uzly.
13. Složitější bilanční systémy s chemickou reakcí - následné a paralelní reakce.
14. Test 3.

Literatura

Z: Flemr, Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, skriptum VŠChT Praha, 4. vyd. 2001 a pozdější

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi