Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.12.2021 01:13:29
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemický průmysl a životní prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc.Ing. Jitka Čejková, Ph.D.
Ing. Lenka Schreiberová, CSc.

Anotace

Předmět Chemický průmysl a životní prostředí se zabývá problematickou ochrany životního prostředí. Student se seznámí s legislativou, s odstraňováním nečistot z plynů a kapalin. Se zpracováním pevného odpadu, s jeho ukládáním, tepelným zpracováním a s možnostmi recyklace.

Sylabus

1. Úvod, složky životního prostředí.
2. Státní politika životního prostředí a legislativa.
3. Vliv hospodářství na životní prostředí.
4. Znečišťování a ochrana ovzduší.
5. Prachové exhaláty, vlastnosti částic.
6. Základní odlučovací principy, obecné třídění odlučovačů.
7. Suché a mokré mechanické odlučovače.
8. Filtrace atmosférického vzduchu, větrání, odsávání, klimatizace.
9. Využití adsorpce při čištění odpadních plynů.
10. Odpadní vody.
11. Technologické procesy používané při čištění odpadních vod.
12. Zpracování pevných odpadů.
13. Exhalace v dopravě.
14. Recyklační technologie.

Literatura

elektronické učební pomůcky na adrese www.vscht.cz/uchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi