Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.12.2021 01:04:19
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Inženýrství biologických procesů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.
prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.

Anotace

Předmět umožní studentům získat základní přehled o kvantitativním popisu procesů, které probíhají při enzymové katalýze a v bioreaktorech. K tomu jsou využívány principy a metody chemického inženýrství, zejména bilance hmoty a energie s využitím rychlostních vztahů pro přenos hmoty i pro vlastní biochemickou/biologickou přeměnu. Student bude obeznámen zejména s enzymovými procesy a bioprocesy, ale také s výčtem jednotkových operací, které jsou využívany k předzpracování vstupů a zpracování výstupů z reaktoru.

Sylabus

1. Úvod do studia.Inženýrský a biologický přístup k řešení problémů (výroba penicilinu).
2. Základní poznatky z buněčné biologie.
3. Enzymy: klasifikace, molekulární struktura, obecné charakteristiky a vlastnosti enzymů.
4. Enzymová kinetika, kinetické modely, určování kinetických parametrů.
5. Imobilizace enzymů a mikrobiálních buněk, používané techniky a metody.
6. Transportní procesy v systémech s imobilizovanými enzymy. Průmyslová výroba enzymů, aplikace enzymů.
7. Modelování kinetiky mikrobiálního růstu a produkce metabolitů, stechiometrie.
8. Vliv kultivačních podmínek na kinetiku růstu mikrobiálních buněk.
9. Buněčný růst a produkce metabolitů ve vsádkových kulturách.
10. Buněčný růst a produkce metabolitů v kontinuálních kulturách.
11. Fermentory, výběr kultivační metody, vsádkový a průtočný bioreaktor.
12. Modelování fermentorů, imobilizované mikrobiální buňky, fermentace v pevné fázi. Přenos hmoty.
13. Výběr bioreaktoru, zvětšování měřítka, provoz a řízení bioreaktorů. Modelování bioreaktorů.
14. Aerace, sterilizace.

Literatura

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5
D: Doran P., Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, 1995, New York, 9780122208553

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi