Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 12:58:24
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Disperzní systémy II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Juraj Kosek
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Anotace

Předmět obsahuje obtížnější témata z chemicko-inženýrské teorie dispersních systémů. Kromě běžných dispersí jsou v předmětu zpracovány také polymerní systémy.

Sylabus

1. Difuze v systému inertních částic. Maxwell-Boltzmannova distribuce rychlostí. Brownův pohyb a difuze. Stokesovova-Einsteinova rovnice.
2. Míchání a segregace částic. Mechanismy segregace a statistická charakterizace nehomogenity směsi. Metody redukce nehomogenity směsi.
3. Elektrostatické interakce částic v plynně-dispersních systémech. Různé mechanismy nabíjení prášků. Dynamika disipace elektrostatického náboje.
4. Atmosférické aerosoly. Vliv aerosolů na zdraví. Zachytávání malých částic v dýchacích cestách. Aerosoly a nebezpečí výbuchu.
5. Koagulace. Obecný kvalitativní popis polydispersní koagulace. Koagulace řízená difuzí a gradientem rychlostního pole. Nevratná a vratná koagulace.
6. Struktura materiálů a transport tepla na mikro a nano-měřítku. Transport tepla v nano-pórech. Mikro-tepelné trubice. Aerogely a jejich příprava.
7. Rheologie a tixotropie koloidních a dispersních systémů. Modifikátory viskozity. Visko-elasticita. Barvy a laky: rheologie, odpařování rozpouštědla, vznik homogenní vrstvy.
8. Membránové separace. Plynová permeace, pervaporace, dialýza, revezní osmóza, elektrodialýza.
9. Membránové separace. Struktura membrán pro jednotlivé typy separací.
10. Příprava potravinářských disperzí. Zmrzlina. Mléčné výrobky. Solvatace v roztocích silných elektrolytů. Hydratace bílkovin, jejich vsolování a vysolování.
11. Příprava nano-strukturovaných materiálů metodou koloidního templátování.
12. Polymery jako dispersní systémy. Distribuce délek řetězců a další charakteristiky.
13. Model polykondenzace. Flory-Schulzova distribuce délek řetězců.
14. Mechanismus volně-radikálové polymerace.

Literatura

Z: Young R.J., Lovell P.A.: Introduction to Polymers (3rd edition), CRC Press (2011). ISBN-13: 978-0-8493-3929-5.
Z: Hunter R.J.: Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press (1996). ISBN: 0-19-855386-2.
D: Hinds W.C.: Aerosol Technology, Wiley (1999). ISBN-13: 978-0-471-19410-1.
D: Mewis J., Wagner N.J.: Colloidal Suspension Rheology, Cambridge Univ. Press (2012). ISBN-13: 978-0-521-51599-3.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi