Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 12:41:57
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Inovace strukturovaných produktů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Zdeněk Grof, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Juraj Kosek

Anotace

Účelem tohoto předmětu je seznámit studenty s rozdílnými koncepty komoditních a speciálních chemikálií. Centrem zájmu tak není optimální výroba komoditní chemikálie, ale hlednání a srovnávání různých řešení splňujících požadované vlastnosti. Studenti se seznámí s řadou teoretických konceptů a jejich praktickými důsledky pro návrh nových či inovaci stávajících produktů. Předmět obsahuje velkou řadu případových studií ilustrujících přednášenou látku.

Sylabus

1. Koncepty produktového a procesního inženýrství. Rozdíly ve výrobě, výzkumu a inovacích pro komoditní a speciální produkty. Současné průmyslové trendy.
2. Identifikace potřebných inovací podle segmentů trhu. Technická charakterizace atributů chuti, vůně a viskozity. Případové studie: čokoláda, obličejový krém.
3. Kriteriální výběr nejlepší varianty pro několik inovací: baterie, výfuk, odstraňování dusíku ze zemního plynu.
4. Ekonomické srovnání procesů: odsolování vody různými procesy, zahušťování mléka.
5. Volba nejlepšího řešení na základě termodynamiky a kinetiky dějů: šálek na kávu, čištění antibiotik, zlepšení pleťového mléka.
6. Řešení pro lokální akumulaci energie, tepla a chladu. Přehled současných konceptů. Větrání budov s recyklací tepla a regulací vlhkosti. Průtočné elektrochemické cely.
7. Rozbor vybraných konceptů pro získávání a skladování energie. Biopaliva, fotovoltaika. Tepelná čerpadla. Stirlingův stroj. Nízkoteplotní Rankinův cyklus.
8. Baterie a jejich konstrukce. Porovnání současných a vyvíjených baterií.
9. Produkty s mikrostrukturou. Koncept tzv. měkké hmoty.
10. Mechanické a rheologické vlastnosti materiálů a jejich závislost na teplotě. Houževnatost.
11. Disperse v produktovém inženýrství. Suspenze, emulze, pěny, pasty, slitiny, aerosoly.
12. Modifikace smáčivosti a jiných povrchových vlastností materiálů.
13. Podstata volby řešení pro požadované optické, tepelně či elektricky isolační vlastnosti.
14. Polymery s požadovanými sorpčními a transportními vlastnostmi. Obalové materiály pro potraviny.

Literatura

Cussler E.L., Moggrridge G.D.: Chemical Product Design, Cambridge University Press (2001).
Letcher T.M.: Future Energy, Elsevier (2008).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi