Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 12:32:42
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aplikovaná statistika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Jana Šnupárková, Ph.D.
Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Základní kurs statistiky je určen studentům bakalářského studia.
Studenti částečně zvládnou spolu s některými pravděpodobnostními pojmy základní
statistické metody v rozsahu potřebném pro pochopení složitějších
statistických metod v ostatních předmětech.

Sylabus

1. Náhodné pokusy, náhodné jevy, relativní četnost a pravděpodobnost náhodných jevů, stanovení pravděpodobnosti náhodných jevů, nezávislost náhodných jevů.
2. Podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta.
3. Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce a hustota pravděpodobnosti.
4. Číselné charakteristiky náhodné veličiny, střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, kvantily (kvartily, percentily), nezávislost a korelace náhodných veličin, korelační koeficient.
5. Základní typy diskrétních a spojitých rozdělení pravděpodobnosti, zvláště normální rozdělení, tabulky kvantilů rozdělení a práce s nimi.
6. Statistická data, náhodný výběr, základní soubor, výběrové charakteristiky (výběrový průměr, setříděný výběr, histogram, výběrový rozptyl a směrodatná odchylka), setříděná data, histogram.
7. Odhady neznámých parametrů rozdělení, intervaly spolehlivosti pro střední hodnoty a rozptyly.
8. Základy testování statistických hypotéz, nulová a alternativní hypotéza, testovací kritérium, chyby při testování hypotéz, hladina významnosti testu, p-hodnota, testy o parametru normálního rozdělení.
9. Testy hypotéz o rovnosti parametrů normálního rozdělení ve dvou náhodných výběrech.
10. Hodnocení vzájemných závislostí náhodných veličin: test nezávislosti náhodných veličin.
11. Ověřování hypotetického rozdělení náhodné veličiny, speciálně normálního, test dobré shody.
12. Základy zpracování kvalitativních (nekvantitativních) dat, test nezávislosti dvou veličin, kontingenční tabulky.
13. Základy regresní analýzy, model lineární regrese, odhady parametrů regresní křivky a jejich intervalů spolehlivosti.
14. Doplňky a shrnutí statistických metod, ev. rezerva pro odpadlé přednášky.

Literatura

Z: Pavlík, J. a kol.: Aplikovaná statistika, skripta, VŠCHT, Praha 2005
Z: Pavlík, J. a kol.: Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, skripta, VŠCHT, Praha 2012
D: Jaroš, F. a kol.: Pravděpodobnost a statistika, skripta, VŠCHT, Praha 2002
D: Freund J.E., Walpole R.E.: Mathematical Statistics, Prentice-Hall,Inc.,Englewood Cliffs, N.J., 1980
D: Bowerman, B., O`Counel, R.T.: Applied Statistics, IRWIN Inc Company 1997, ISBN 0-256-19386-X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi