Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 03:39:47
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N413008A/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Užitá matematika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc.

Anotace

Předmět zabývá diskrétními dynamickými systémy a diferenčními rovnicemi, které popisují např. matematické a biologické modely, jednoduchými matematickými modely s velmi komplikovanou dynamikou - chaos. Druhá část předmětu je věnována základním algebraickými strukturami, jako jsou lineární prostory a tělesa a ukazuje nemožnost geometrického řešení známých úloh kvadratura kruhu, trisekce úhlu a konstrukce třetí odmocniny ze dvou.

Sylabus

1. Biologické modely s užitím diferenčních rovnic. Fibonaciho úloha.
2. Řešení lineárních diferenčních rovnic. Aplikace na růstové modely. Kvalitativní chování řešení lineárních diferenčních rovnic.
3. Nelineární diferenční rovnice jako diskrétní DS. Kvalitativní analýza.
4. Hustota v jednodruhové populaci. Dvoudruhová populace, Nicholson-Bailey model.
5. Diskrétní modely typu dravec-kořist.
6. Chaos v diskrétních dynamických systémech.
7. Diskrétní modely se zpožděním.
8. Konstrukce kružítkem a pravítkem, tři slavné problémy.
10. Algebraická čísla a jejich polynomy.
11. Rozšiřování těles.
12. Konstruovatelná čísla a tělesa.
13. Důkaz nemožnosti některých konstrukcí.
14. Transcendentnost čísel e a Pi.

Literatura

Z: R. Clark Robinson: An Introduction to Dynamical Systems: Continuos and Discrete. Pearson Prentice Hall 2004, ISBN-10: 0-8218-9135-9
ISBN-13: 978-0-8218-9135-3.
Z: Arthur Jones, Sidney A. Morris, Kenneth R. Pearson: Abstract Algebra and Famous Impossibilities. Springer-Verlag New York, Inc. 1991, ISBN 0-3879-7661-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi