Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:27:49
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metody aplikované matematiky

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem výuky je doplnit znalosti studentů zejména v oblasti funkcionální analýzy tak, aby porozuměli matematickým základům metody konečných prvků. Metoda konečných prvků je moderní numerická metoda, která umožňuje spojitě aproximovat řešení parciálních diferenciálních rovnic. Studenti se seznámí s jejími základními principy a pro jednoduché úlohy si metodu vyzkouší s použitím moderního softwaru.

Sylabus

1. Metoda vážených reziduí.
2. Metoda konečných prvků - úvod.
3. Nezbytné minimum funkcionální analýzy.
4. Sobolevovy prostory.
5. Variační formulace okrajových úloh.
6. Jednoduchá jednodimenzionální okrajová úloha.
7. Formulace na elementech.
8. Globální matice tuhosti.
9. Vybrané metody numerické lineární algebry.
10. Variační formulace dvou a tří-dimenzionálních okrajových úloh.
11. Numerická realizace.
12. Různé typy elementů.
13. MKP pro třídimenzionální úlohy.
14. Numerické metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic

Literatura

Z: Kubíček Milan, Dubcová Miroslava, Janovská Drahoslava: Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha, 2005 (druhé vydání).

D: Suli Endre: Lecture notes of Finite Element Method for Partial Differential Equations, http://people.maths.ox.ac.uk/suli/fem.pdf

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi