Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 12:00:59
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy podnikového financování

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Anotace

Předmět představuje základní cíle a formy finančního řízení podniků, seznamuje s finanční strukturou podniku a základy finanční analýzy.

Sylabus

1. Cíle a formy finančního řízení podniku
2. Časová hodnota peněz ve finančním řízení podniku
3. Obchodní společnosti jako právní subjekty, vliv právní formy společnosti na její financování
4. Majetková a kapitálová struktura podniku, dlouhodobý hmotný majetek, odpisy
5. Řízení pracovního kapitálu
6. Investice - typy, metody hodnocení
7. Vlastní kapitál jako zdroj financování, rozdělování výsledku hospodaření
8. Cizí kapitál jako zdroj financování
9. Základy finanční analýzy
10. Daňový systém ČR
11. Daň z příjmů fyzických osob, systém sociálního pojištění
12. Daň z příjmů právnických osob
13. Leasing jako forma pořízení aktiv
14. Finanční plánování

Literatura

Z: Scholleová, H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy (2. vydání), Grada, Praha 2012, ISBN 978-80-247-4004-1
D: Kislingerová, E., a kol., Manažerské finance (3. vydání), C. H. Beck, Praha 2010, ISBN 978-80-7400-194-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi