Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 13:26:50
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy marketingu chemických výrobků

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.
Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení marketingu jako základní podnikové aktivity, která přináší do podniku informace o potřebách a požadavcích zákazníků, trendech ve vývoji prostředí a konkurence a navrhuje a koordinuje tvorbu vhodných produktů a nástrojů marketingového mixu s cílem zvýšit spokojenost zákazníků a zvýšit konkurenceschopnost. Teoretické poznatky jsou aplikovány na reálné podmínky průmyslových i spotřebních trhů chemických a farmaceutických výrobků.

Sylabus

1. Podstata marketingu. Úloha marketingu v řízení podniku.
2. Marketingové prostředí - zákazníci, konkurence, zprostředkovatelé, makroprostředí.
3. Kupní jednání na spotřebních trzích.
4. Kupní jednání průmyslových zákazníků.
5. Segmentace trhu, hodnocení a výběr segmentů.
6. Umístění a odlišení nabídky podniku na trhu.
7. Výrobek - kvalita, balení, poradenské a aplikační služby.
8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.
9. Cena. Metody tvorby cen. Cenové nástroje.
10. Distribuce.
11. Řízení vztahů se zákazníky.
12. Osobní prodej. Získání a udržení zákazníků.
13. Komunikace - PR, podpora prodeje
14. Výzkum trhu.

Literatura

Z:Grosová S.,Marketing.Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,Praha,2005,8070805056
Z:Lošťáková H.,B-to-B marketing,Professional Publishing, Praha,2005,8086419940
D:Morris M.,Business-to-Business Marketing.A Strategic Approach,Sage,London 2001,0803959648


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi