Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 21:27:05
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení intelektuálního kapitálu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.

Anotace

Předmět Řízení intelektuálního kapitálu vychází z moderního trendu znalostní ekonomiky, ve které je kladen značný důraz na získávání a využívání znalostí všech pracovníků v podniku. Nezbytností se tak stávají manažeři, kteří jsou schopni kvalitní práce s podřízenými.
Tento předmět volně navazuje na některé předměty bakalářského studia, zejména na Management podnikových procesů a na Řízení lidských zdrojů. Hlavní zájem je však věnován personálním činnostem, na kterých se musí podílet všichni manažeři podniku, a to zejména výběru zaměstnanců, hodnocení a stimulaci podřízených, řízení týmů a dalším.

Sylabus

1. Místo lidských zdrojů ve znalostní ekonomice
2. Personální plánování a vytváření pracovního místa
3. Získávání a výběr pracovníků
4. Hodnocení a řízení pracovního výkonu
5. Stimulace a odměňování pracovníků
6. Vzdělávání pracovníků a řízení rozvoje kariéry
7. Osobnost a její vliv na vedení podřízených
8. Kreativita a podpora inovačního chování
9. Oblast sociální práce v organizaci, mezilidské vztahy a podniková kultura
10.Komunikace v pracovním prostředí
11.Ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti, pracovní stres
12.Pracovní skupiny a pracovní týmy
13.Práce s odcházejícími zaměstnanci
14.Personální oddělení ve 21. století

Literatura

Z:Koubek J., Řízení lidských zdrojů,Management Press,Praha,2015,9788072612888
Z:Botek M. Spokojený pracovník, základ podnikatelského úspěchu, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2018, 9788075981028
D:Koubek J., Personální práce v malých a středních firmách,Grada,Praha,2011,9788024738239
D:Hroník F.,Hodnocení pracovníků,Grada,Praha,2006,8024714582
D:Janišová, D., Křivánek, M.,Velká kniha o řízení firmy,Grada,Praha,2013,9788024743370

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi