Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 12:21:03
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ekonomika odvětví chemického a potravinářského průmyslu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ivan Souček, Ph.D.

Anotace

Předmět se zaměřuje na situaci v chemickém a rafinérském průmyslu. Popisuje postavení těchto oborů, jejich strukturu a základní ekonomické vztahy mezi nejvýznamnějšími hráči na trhu. Analyzuje vybraná strategická rozhodnutí z hlediska dlouhodobého plánování a posouzení rentability investic. V rámci studia studenti navštíví 2-3 podniky chemického průmyslu.

Sylabus

1. Úvod do kurzu
2. Současná výrobková provázanost českého chemického průmyslu
3. Struktura českého chemického a rafinérského průmyslu (NACE)
4. Strukturální analýza odvětví dle Porterova modelu
5. Základní výkazy hospodaření
6. Finanční analýza podniků v chemickém průmyslu
7. Rozvoj odvětví českého chemického průmyslu v XXI. století, významné projekty realizované v petrochemickém a rafinérském průmyslu
8. Podpůrné nástroje pro strategické plánování -1:benchmarking
9. Podpůrné nástroje pro strategické plánování -2: Competitive intelligence
10.Strategické a operativní plánování v chemickém průmyslu
11.Assets management 1: Řízení investičního procesu
12.Assets management 2: Moderní metody řízení údržby
13.Moderní nástroje řízení výkonnosti
14.Perspektivy českého a evropského chemického průmyslu

Literatura

Z:DVOŘÁK Fr.,Významné strukturální změny ve vybraných oborech chemického průmyslu na území ČR,VŠCHT Praha,2011

Z:FOTR J., SOUČEK I.,Investiční rozhodování a řízení projektů,Grada Publishing,Praha,2010,9788024732930

D:DRUCKER P.,Věk diskontinuity,Management Press,Praha,1994,8085603446

D:KOTLER P., KELLER K.L.,Marketing management,Grada Publishing,Praha,2007,9788024713595

D:MOLNÁR, Z.: Competitive Intelligence. Oeconomica, Praha, 2009, 9788024516035

D:VEBER J. a kol.,Management,Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita,Management Press,Praha,2009,9788072612000

D:Vývoj chemického průmyslu v letech 2010-2015, Výroční zprávy SCHP

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi