Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:21:02
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Měření v ochraně životního prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních problémů spojených s měřením některých veličin v oblasti ochrany životního prostředí. Proto jsou nejdříve diskutovány nejčastěji se vyskytující škodliviny v ovzduší, jejich vznik a šíření. Těžiště předmětu spočívá v pojednání o principech kontinuálního měření emisí a imisí. Pozornost je věnována i měření meteorologických veličin, které mohou ovlivňovat transport škodlivin v atmosféře.

Sylabus

1. Úvod, životní prostředí, přehled látek a zdrojů
2. Účinky znečišťujících látek
3. Spalování v průmyslových topeništích, chemizmus
4. Spalování v průmyslových topeništích, odstraňování škodlivin
5. Spalování v motorech, produkty, odstraňování
6. Šíření škodlivin v ovzduší, měření meteorologických veličin
7. Infračervené analyzátory
8. Analyzátory s absorpcí v UV oblasti
9. Jiné fotometrické analyzátory
10. Magnetické analyzátory
11. Analyzátory s ionizací v plameni
12. Odběr a úprava vzorků, společná zařízení
13. Kalibrace analyzátorů, chyby měření
14. Legislativa ochrany ovzduší

Literatura

Z:Manahan S.E.: Environmental Chemistry, CRC Press 2005. (Vybrané části)
Z:Jahnke J.A.: Continuous Emission Monitoring, John Wiley & sons, Inc.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi