Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.7.2022 00:30:08
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Měření v ochraně životního prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jitka Kopecká, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět seznamuje studenty s měřicími přístroji využívanými při monitorování a ochraně životního prostředí. Jednotlivé aspekty životního prostředí lze charakterizovat různými fyzikálními či chemickými veličinami (např. velikost zrn půdy, koncentrace polutantů v ovzduší), o jejichž měření a měřicích metodách je diskutováno.

Sylabus

1. Základní terminologie oboru životní prostředí, jeho monitoringu a ochrany.
2. Základní terminologie oboru měřicí technika, vlastnosti měřicích přístrojů.
3. Úvod do meteorologie
4. Meteorologie: stanovení základních meteorologických veličin
5. Meteorologie: stanovení dalších meteorologických veličin
6. Vzduch: analýza plynných polutantů
7. Vzduch: stanovení pevných částic
8. Exkurze
9. Voda: stanovení fyzikálních vlastností
10. Voda: stanoveních chemického složení
11. Voda: laboratorní úloha
12. Půda: stanovení fyzikálních vlastností
13. Radioaktivita
14. Radioaktivita: laboratorní úloha

Literatura

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis, 2003, CRC Press, ISBN 0849310830.
Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, 2015, VŠCHT Praha
Bednář J.: Meteorologie: Úvod do studia dějů v zemské atmosféře, 2003, ISBN 80-7178-653-5
Skácel F., Tekáč V.: Analýza ovzduší, 2002, VŠCHT Praha, ISBN 80-7080-483-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi