Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 23:18:14
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemické senzory

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Martin Vrňata
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Náplní tohoto specializačního předmětu je systematický výklad principů používaných v moderních senzorech chemických veličin, přičemž hlavní pozornost je věnována polovodičovým plynovým senzorům. Probíraná témata směřují od porozumění fyzikálně-chemické podstatě detekce (převodní mechanismus), přes obecnou architekturu uspořádání senzoru, výběr materiálu citlivých vrstev,
depoziční techniky, metodiky měření a testování senzorů ve stejnosměrným i střídavým signálem až k matematickému zpracování odezvy jednotlivých senzorů a senzorových polí. Je začleněn také přehled komerčně vyráběných polovodičových plynových senzorů se zmapováním oblastí jejich využití.

Sylabus

1. Klasifikace senzorů; převodní mechanismy; vymezení pojmu chemický senzor a polovodičový plynový senzor
2. Základní principy chemických senzorů určených pro detekci plynných směsí
3. Úvod do fyziky polovodičů (vlastní a nevlastní polovodič, přechod pn, Schottkyho přechod, povrchové stavy)
4. Polovodičový plynový senzor - detekční mechanismy v závislosti na pracovní teplotě
5. Struktury a architektura polovodičových plynových senzorů
6. Typy citlivých vrstev, obecné vlastnosti jejich základních materiálů (anorganické a organické materiály)
7. Katalyzátory, dopanty, inhibitory růstu krystalových zrn, selektivní membrány
8. Technologie přípravy citlivých vrstev
9. Parametry charakterizující senzor a možnosti jejich zdokonalení
10. Metodiky a režimy měření (stejnosměrná a fázová citlivost, Nyquistovy diagramy, vyhodnocení náhradního obvodu senzoru)
11. Interferující látky, katalytické jedy a inhibitory
12. Senzorová pole, elektronický nos, metody zpracování dat (PCA a klastrová analýza)
13. Komerčně vyráběné polovodičové plynové senzory a přehled jejich využití
14. Perspektivy polovodičových plynových senzorů

Literatura

Z:Janata J., Principles of Chemical Sensors, Amazon, New York, 2009, 0387699309
Z:Korotcenkov G., Chemical Sensors Comprehensive Sensor Technologies: Volume 4 Solid State Sensors, Momentum Press, New York,1606502336
D:Frank H., Fyzika a technika polovodičů, SNTL, Praha, 1990,80-05-00120-7
D:Kittel CH., Introduction to Solid State Physics, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998, 0274673376

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi