Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 11:01:38
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metrologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Vlček, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

V rámci předmětu Metrologie se studenti seznámí se základy legální metrologie a metrologií jednotlivých veličin.
Během přednášek jsou probírána jednotlivá metrologická schémata návaznosti, metrologické pojmy, principy
etalonáže na všech úrovních. Pozornost je věnována především moderním trendům v oblasti metrologické praxe
a metrologie jednotlivých veličin, ale stejně tak i historii. V rámci laboratoří/cvičení se studenti setkají s
laboratorními úlohami a laboratorními ukázkami pokrývajícími rozsah praktické metrologie, kalibrace a měření
vybraných veličin (hmotnost, tlak, teplota, elektrický odpor) stejně jako s problematikou měření a omezování rušení
v metrologické praxi elektrických veličin.

Sylabus

1. Mezinárodní metrologické instituce a spolupráce, legální metrologie.
2. Státní metrologie, kategorie měřidel, podniková metrologie, systém jakosti.
3. Etalony, schémata návaznosti, podmínky přesné experimentální práce.
4. Metrologie hmotnosti.
5. Metrologie teploty.
6. Metrologie času.
7. Metrologie tlaku.
8. Metrologie geometrických veličin.
9. Metrologie síly a mechanických veličin.
10. Metrologie elektrického napětí - jednotka, historie, supravodiče, Josephsonův jev, stejnosměrné a střídavé kvantové etalony napětí.
11. Metrologie elektrického proudu - jednotka, historie, kvantové etalony.
12. Metrologie elektrického odporu - jednotka, historie, kvantový Hallův jev, kvantový etalon odporu.
13. Metrologie elektrických veličin - rušení, ochrana před rušením, elektromagnetické stínění, kvantový metrologický trojúhelník.
14. Měření elektrických veličin DC, AC, Přesné měření malých signálů - potlačení chyb při měření malých napětí proudů a el. náboje.

Literatura

Z:Tůmová O.,Metrologie a hodnocení procesů,BEN-Technická literatura,Praha 2010,978-80-7300-2
D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2007,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha č.1 k č. 4/2008,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha č.2 k č. 4/2008,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2009,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2010,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2011,ISSN 1210-3543

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi