Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:27:19
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Tabulkové aplikace

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na tvorbu vlastních tabulkových aplikací - šablon nebo sešitů tabulkového procesoru MS Excel, které mohou automaticky zpracovávat fyzikálně-chemická, ekonomická anebo formulářová data, provádět numerické analýzy, vizualizovat výsledky atd. Předmět seznamuje studenty nejprve s vývojem aplikací modelu "co-když" pomocí pokročilých schopností tabulkového procesoru (bez nutnosti programování) a poté s příkazy jádra a objektovým modelem MS Excelu programovacího jazyka VBA (jazyka vestavěného v programové sadě MS Office), který je nezbytný pro programování aplikací (nejen) kategorie "na klíč".

Sylabus


 1. Šablony - typy, ukládaný obsah, editace, ukládání, používání, zásady vytváření.

 2. Pokročilé schopnosti MS Excelu používané (nejen) v šablonách - podmíněné formátování, formátování vlastními formáty, ověřování dat, vyhledávání, zjišťování součtů, počtu výskytů a četností.

 3. Úvod do jazyka VBA - lexikální struktura, datové typy, konstanty, proměnné, pole, příkazy pro řízení běhu kódu, Editor VB.

 4. Vlastní funkce ve VBA - deklarace, předávání parametrů, návratové hodnoty, volání, ošetřování chyb, ladění, zásady vytváření.

 5. Objektový model Excelu ve VBA - hierarchie objektů, manipulace s kontejnery, kolekcemi, metodami a vlastnostmi, základy OOP. Objekty Application, Workbook, Worksheet, WorksheetFunction, Range, Chart, ChartObject. Kolekce Workbooks, Worksheets, Sheets, Charts, ChartObjects.

 6. Záznamník maker - režimy záznamu, redukce kódu, zásady používání.

 7. Vývoj aplikace modelu "co-když" s vlastními funkcemi.

 8. Vlastní makra ve VBA - deklarace, předávání parametrů, volání, komunikace s uživateli pomocí vestavěných oken, ošetřování chyb, ladění, zásady vytváření.

 9. Události a VBA - události na úrovni objektů, událostí OnTime a OnKey, metody odchytávání a ošetřování, metody blokování.

 10. Uživatelské rozhraní - ovladače a kontejnery, úprava pásu Ribbon, vytváření a editace kódu RibbonX a jeho propojování s dokumenty, zásady používání ovladačů a kontejnerů.

 11. Vlastní dialogová okna UserForms ve VBA - návrh, zobrazování, zavírání, stornování a jiné událostí, ovládací prvky ActiveX, propojování prvků s procedurami a buňkami.

 12. Listy s ovládacími prvky Forms a ActiveX - vkládání prvků, editace vlastností a formátu prvků (ve VBA), propojování prvků s procedurami a buňkami, zásady používání prvků.

 13. Vývoj odolné a intuitivní aplikace kategorie "na klíč" s vlastními funkcemi, makry a uživatelským rozhraním.

 14. Spolupráce MS Excelu s jinými programy sady MS Office ve VBA, reference na objektové knihovny.

Literatura

Z: Walkenbach, J.: EXCEL 2007 - programování ve VBA. 1. vydání. Computer Press: Brno, 2008. 912 s. ISBN: 978-80-251-2011-8.
D: Barilla, J. - Simr, P.: Microsoft Excel pro techniky a inženýry. Computer Press: Brno, prosinec 2008. 368 s. ISBN: 978-80-251-2421-5.
D: Král, M.: Excel VBA. 1. vydání. Computer Press: Brno, 2010. 504 s. ISBN: 978-80-251-2358-4.
D: Martin, R. - Puls, K. - Henning, T.: RibbonX - Customizing the Office 2007 Ribbon. 1. vydání. Wiley Publishing: January 2008. 696 s. ISBN-10: 0470191112.
D: Walkenbach, J.: Microsoft Office Excel 2007 Vzorce a výpočty - kompletní průvodce. Computer Press: Brno, 2008. 712 s. ISBN: 978-80-251-1765-1.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi