Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:13:28
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Prezentační dovednosti

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 1 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.

Anotace

Cíl předmětu: seznámit se s pravidly typografie, naučit se používat nejběžnější prostředí pro tvorbu odborných dokumetů (LaTeX), seznámit se se základy a specifiky práce v profesionálním prostředí Adobe InDesign. Dále je zaměřen na přípravu a osvojení forem prezentace - přednesu počítačové prezentace a prezentace posteru. Každá z uvedených forem prezentace má odlišné požadavky na obsahové a grafické zpracování, vyžaduje odlišný metodický a ideový přístup. Předmět poskytuje prostor pro nácvik přednesu počítačové prezentace podle obecných zásad či pravidel verbálního i neverbálního projevu

Sylabus

1. Základy počítačové typografie, základy sazby, historie. Typografická pravidla a zásady sazby - sazba vybraných znaků, sazba číselných údajů, sazba matematických vzorců, pořadová sazba, sazba bibliografických citací, hladká sazba, sazba na snímcích
2. Prostředky pro přípravu počítačové prezentace - vizuální a technické prostředky a pomůcky, programové prostředky.
Příprava počítačové prezentace - typy prezentací, scénář, osnova, metodické zásady, příprava šablony, příprava podkladů.
3. Prostředí systému LATEX, editor, princip tvorby dokumentu, DVI, terminologie, základní pojmy, symboly. Styly a parametry dokumentu, prostředí pro psaní textu, výčtová prostředí, matematické prostředí, plovoucí objekty.
4. Práce s obrazovými objekty, návaznost na počítačovou grafiku, základní formáty, bibliografické prostředí, styly.
5. Formáty pro ukládání dokumentů, PS, EPS a PDF formát, komprimace souborů, zařazování obrázků v postscriptové formě, prohlížeče.
6. Tvorba rozsáhlých publikací, obsah, vytváření rejstříků, typografické prostředky pro návrh uživatelského rozhraní.
7. Projekt I
8. Adobe InDesign CS 2 - pracovní plocha, layout dokumentu.
9. Odstavcové a znakové styly.
10. Práce s grafikou, barvy. Vrstvy.
11. Tabulky, import objektů, knihovna objektů. Tisk a export dokumentů.
12. Přednes počítačové prezentace - příprava před, zahájení, verbální i neverbální projev, pomůcky, ukončení.
13. Projekt II
14. Obhajoba projektu

Literatura

Z:Rybička J.,LaTeX pro začátečníky,Konvoj,Brno,2003,8073020491
Z:Bradbury, A.: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vydání. Computer Press: Brno, 2007. 120 s. ISBN 978-80-251-1622-7
D:Kopka H., DailyP. W.,Guide to LaTeX,Addison-Wesley,2003,9780321173850
D:Adobe InDesign oficiální výukový kurz
D:Dančo V.,Kapesní průvodce počítačovou typografií,Praha,1995,80-85935-00-7
D:Havelka J.,Počítačová typografie pro každého,Grada,Praha,1995,8071691658
D:Hierhold, E.: Rétorika a prezentace - Jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. 7. vyd. Grada: Brno, 2008. 400 s. ISBN 9978-80-247-2423-2
D:Medlíková, O.: Přesvědčivá prezentace - Špičkové rady, tipy a příklady. 2. vyd. Grada: Brno, 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-3455-2VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi