Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 05:58:52
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zpracování signálů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na analýzu a zpracování posloupností pozorovaných dat a obrazů (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm). Základní matematické metody zahrnují diskrétní Fourierovu transformaci a vybrané numerické metody včetně implementace diferenčních rovnic pro potlačování rušivých složek signálů. Algoritmické postupy jsou realizovány v prostředí systému MATLAB. Projekty jsou orientované na aplikace dílčích metod pro zpracování biomedicínských signálů a dat z oblasti životního prostředí.

Sylabus

1. Popis jednorozměrných a dvourozměrných dat, vzorkování a kvantování signálů, aplikace
2. Diskrétní Fourierova transformace, základní vlastnosti, vizualizace
3. Krátkodobá diskétní Fourierova transformace, interpretace, užití
4. Okénkové funkce, odhady spektra, konvoluce
5. Dekompozica a rekonstrukce signálů a obrazů, modifikace spektra
6. Základy číslicové filtrace, popis systémů pomocí diferenčních rovnic
7. Statistické metody zpracování signálů, histogramy, korelace
8. Blokově orientované metody zpracování signálů a obrazů
9. Popis a zpracování časových řad, princip predikce
10. Metody záznamu a zpracování reálných signálů a obrazů, zpracování v Simulinku
11. Základy wavelet transformace
12. Základní metody kódování, analýzy a vizualizace obrazů
13. Počítačová inteligence a adaptivní metody, základy neuronových sítí
14. Aplikace zpracování signálů a obrazů

Literatura

Z: J. Uhlíř, P. Sovka, Číslicové zpracování signálů, Vydavatelství ČVUT, 2002
D: J. Jan, Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, BEN 2004

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi