Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 07:20:41
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zpracování obrazů I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Martina Mudrová, Ph.D.

Anotace

Metody obrazové analýzy a zpracování obrazů nacházejí využití v chemii, materiálovém inženýrství, ve vývoji nanomateriálů, ve forenzní analýze, biomedicíně a v mnoha dalších oblastech.
Předmět podává základní informace o metodách používaných při řešení úloh obecně spjatých se zpracováním dat uložených ve formě obrazové informace. Věnuje se způsobům správné barevné reprezentace, metodám týkajících se segmentace obrazu, frekvenční analýzy a jejího využití, základním úlohám z oblasti rekonstrukce a klasifikace obrazu. Cílem předmětu je pochopení základních metod a možností jejich aplikace na reálné obrazy s ohledem na extrakci žádané informace z obrazu. Praktické příklady probíhají s využitím systému Matlab jako kompromisního nástroje mezi úzce specializovanými softwarovými produkty pro obrazovou analýzu a obecným programátorským prostředím.

Sylabus

1. Základní principy reprezentace rastrového obrazu. Pořízení rastrového obrazu a související problémy

2. Barevné modely. Palety, redukce barev, rozptylování a polotónování

3. Přehled nejdůležitějších rastrových grafických formátů, metody komprese obrazových dat

4. Míchání obrazů, využití binárních obrazů

5. Histogram a jeho úpravy, kontrast a jas, gama korekce

6. Základní segmentační metody

7. Geometrické transformace obrazu, interpolace v obrazu

8. Registrace obrazů, warping, morphing

9. Funkcionální transformace obrazu a jejich využití

10. Metody filtrace obrazu, potlačení šumu

11. Detekce hran a jejich aplikace

12. Ostření v prostorové a frekvenční oblasti

13. Matematická morfologie obrazu

14. Samostatné projekty

Literatura

Z:Barrett H., Myers K., Foundations of Image Science,Wiley,New Jersey,2004,0471153001
D:Burger W.,Burge M., Digital Image Processing,Springer,Hagengerg,2008,9781846283796
D:Gonzales R.,Woods R.,Digital Image Processing,Prentice Hall,New Jersey,2008,9780135052679

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi