Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:36:53
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Umělá inteligence

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje základní přehled v oblasti umělé inteligence od řešení problémů prohledáváním stavového prostoru až po fuzzy logiku. V praktické části předmětu je pozornost zaměřena na základy logického programování v jazyku Prolog a na návrh fuzzy systémů v prostředí Matlabu.

Sylabus

1. Umělá inteligence - definice, dělení, základní pojmy
2. Nástroje a metody umělé inteligence
3. Řešení úloh prohledáváním grafu - neinformované strategie
4. Řešení úloh prohledáváním grafu - heuristické prohledávání
5. Hry dvou osob: metoda minimaxu, a - b prořezávání
6. Reprezentace znalostí: produkční systémy
7. Reprezentace znalostí: sémantické sítě, rámce
8. Reprezentace znalostí: predikátová logika 1.řádu
9. Fuzzy systémy, fuzzy množiny
10. Fuzzy relace, model sémantiky
11. Jazykové operátory
12. Pravidla usuzování
13. Fuzzy regulátor
14. Programovací jazyk Prolog

Literatura

Z: Russell S.,Norvig P.,Artificial Intelligence: A Modern Approach,Prentice Hall, Englewood Cliffs,2002,0137903952
Z: Novák V., Základy fuzzy modelování,BEN technická literatura,Praha ,2002,8073000091
D: Pokorný M.,Umělá inteligence v modelování a řízení,BEN technická literatura,Praha,1996,8090198449
D: Novák V.,Fuzzy množiny a jejich aplikace,SNTL,Praha,1990,8003003253

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi