Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 11:00:22
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Simulace podnikových procesů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Vladimír Hanta, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá modelováním, simulací a optimalizací systémů diskrétních událostí. V těchto systémech nedochází ke změnám spojitě, ale pouze při výskytu diskrétních událostí důležitých z hlediska chování systému. Jsou to zejména systémy várkové a kusové výroby a logistické, dopravní a obslužné systémy. K modelování těchto systémů a provádění simulačních a optimalizačních experimentů je využíván systém Witness. Zvláštní pozornost je věnována modelování náhodných jevů jako jsou poruchy a neplánované opravy. Předmět je zaměřen prakticky.

Sylabus

1. Základní principy modelování a simulace. Spojité vs. diskrétní modely. Deterministické a stochastické modely. Srovnání principů matematického modelování, interaktivního modelování v grafickém prostředí a experimentování na reálných systémech.
2. Interaktivní grafické modelování a simulace a jejich počítačová podpora, přehled některých programů pro simulaci systémů diskrétních událostí.
3. Systémy diskrétních událostí, teorie front, naivní simulace jednoduchého systému.
4. Prostředí simulačního programu Witness. Interaktivní ovládání modelu a práce se simulačními prvky. Simulační projekty, tvorba simulačních modelů.
5. Tři stupně vytváření modelu (definice, vlastnosti, zobrazení). Základní simulační prvky: součásti, stroje a zásobníky. Knihovna simulačních elementů.
6. Modelování materiálových toků systémem, vstupní a výstupní pravidla. Modelování pracovních sil zdrojů, přerušování práce. Modelování směn. Použití hlavních směn a podsměn.
7. Programovací jazyk WCL. Akce, okamžité akce, uživatelské akce. Atributy součástí. Univerzální a uživatelské atributy. Proměnné a systémové proměnné. Funkce. Knihovna návrhářských elementů, submodely a moduly. Interaktivní tvorba pravidel.
8. Způsoby prezentace vstupních a výstupních dat. Propojení s jinými programy (Excel, SAP, APO). Ikony a galerie obrázků, editor ikon.
9. Modelování prostojů. Poruchy a seřízení. Detaily strojů a součástí: pracovní postupy, stroje s vícenásobným cyklem. Modelování dopravních systémů: dopravníky, dráhy, vozíky. Nakládání a vykládání vozíků. Alokace vozíků.
10. Spojité simulační prvky. Procesory, tanky, tekutiny a potrubí. Spolupráce spojitých a diskrétních prvků. Plnění a vyprazdňování obalů.
11. Simulační projekty. Stanovení cílů, rozsah a detailnost projektu. Sběr dat.
12. Tvorba a testování modelu: struktura modelu, interaktivní tvorba modelu. Verifikace a validace modelu.
13. Simulační experimenty. Použití optimalizačního modulu. Principy metod diskrétní optimalizace. Výpočetní složitost.
14. Dokončení projektu. Dokumentace, použití modulu Documentor. Prezentace a implementace výsledků simulačního projektu.

Literatura

Z: Dlouhý M.,Fábry J., Kuncová M., Hladík T.: Simulace podnikových procesů. Computer Press, Brno, 2007, 978-80-251-1649-4
D: Robinson S.: Successful Simulation. McGraw-Hill, London, 1994, 0-07-707622-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi