Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 05:01:34
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Řemeslné techniky I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 6
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Věra Holomečková
Ing. Jiří Kmošek
MgA. Milan Krajíček

Anotace

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a předmět slouží k výuce a rozvíjení řemeslných dovedností potřebných pro konzervování - restaurování.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby kovů a jejich dalšího řemeslného zpracování. Předmět je zaměřen na restaurování jednodušších kovových předmětů s důrazem na využití řemeslných technik zpracování kovů (např. odlévání chybějících dílů podle dochovaných předloh, pájení, využití kovotlačitelských, kovotepeckých, ryteckých a jiných technik zpracování kovů, metod povrchových úprav kovů např. zlacením nebo stříbřením aj.) Jednotlivé práce jsou vedeny pod dozorem restaurátora s licencí.

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.


* Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Odlévání kovů
Tvarování a úpravy kovů za tepla
Dělení a tvarování kovů za studena
Spojování kovových materiálů
Povrchové úpravy kovů a jejich fixace
Zpracování drahých kamenů a dalších nekovových materiálů
Řemeslné techniky zpracování kovů (kovotlačitelství, kovotepectví, rytectví, plátování, nielování, smaltování, taušírování aj.)


* Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:
- Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem
- Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla
- Sklo - plošné techniky - malba skla
- Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž
- Keramika - modelování figurální keramiky
- Modelování duté keramiky
- Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem
- Plošné a plastické zdobení keramiky

* Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
- Předtkalcovské a lidové tkaniny
- Tkalcovské techniky
- Paličkovaná a šitá krajka - základní a odvozené techniky
- Paličkovaná a šitá historická krajka
- Lidová výšivka
- Historická výšivka
Předmět je určen k získání a zdokonalování dovedností v řemeslných technikách textilní tvorby, má charakter převážně odborně praktický a je zaměřený na rozvíjení řemeslných, výtvarných a dalších dovedností potřebných pro konzervování-restaurování objektů z textilních materiálů. Zároveň procvičuje a prohlubuje znalosti z oboru textilní technologie a terminologie a s tím související práci s odbornou literaturou.


Literatura

Obor: konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.
Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,
D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.
Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.
Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi