Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 05:15:34
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N832009/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Moderní české dějiny

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Jan Tuček, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na problémy vývoje a transformací české společnosti (z hlediska sociálního, hospodářského i politického) od počátků 19. století do rozpadu východního bloku.

Sylabus

1. Co jsou „moderní dějiny“? Vymezení hlavních pojmů.
2. Formování občanské společnosti, parlamentarismu a ústavnosti v rakouské monarchii v polovině 19. století.
3. Od Palackého k Masarykovi. Austroslavismus, nacionalismus a politizace veřejného života.
4. Vznik samostatné Československé republiky – náhoda či nevyhnutelnost? Mnohost interpretací.
5. Polský a maďarský převrat v konfrontaci s československým.
6. Češi a Němci.
7. Hospodářství, společnost a politika První republiky.
8. Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava.
9. Mezi osvobozením a Vítězným únorem.
10. Od lidové demokracie k socialismu v kontextu sovětského bloku.
11. Socialistický realismus.
12. Československý pokus o reformu komunismu.
13. Normalizace.
14. Rozpad sovětského bloku.

Literatura

Z: KÁRNÍK, Z., Malé dějiny československé (1867-1939), Praha: Dokořán, 2008, ISBN 978-80-7363-146-8
Z: LNĚNIČKOVÁ, J., České země v době předbřeznové: 1792-1848, Praha: Libri, 1999, ISBN 80-85983-27-3
Z: VYKOUKAL, J., Litera, B., Tejchman, M., Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha: Libri, 2000, ISBN 80-85983-82-6
D: GEBHART, J., KUKLÍK, J., Dramatické i všední dny protektorátu, Praha: Themis, 1996, ISBN 80-85821-35-4
D: VEBER, V., Osudové únorové dny 1948, Praha: NLN, 2008, ISBN 978-80-7106-941-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi