Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 04:47:32
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N832014/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Historie chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Miroslav Novák, CSc.

Anotace

Předmět přináší přehled vývoje chemie od starověku do moderní doby. Jsou probrány různé teoretické náhledy na hmotu a její přeměny včetně atomové teorie, starověké chemické technologie, alchymické názory a postupy a jejich dědictví pro moderní chemii, chemická revoluce v 18. století, vývoj chemické nomenklatury a periodizace prvků, s důrazem na význam chemie pro vývoj lidstva.

Sylabus

1. Dějiny výuky chemie. Dějiny VŠCHT.
2. Význam chemie a její úloha v dějinách lidstva. Oheň.
3. Starověk. Keramika, vápenná pojiva, beton, kovy.
4. Starověk. Sklo, glazury. Pigmenty. Konzervace potravin. Další technologie (koželužství, barvení textilu, léčiva, kosmetika).
5. Základy alchymických představ - lapis philosophorum, aqua vitae. Helénistické období.
6. Arabská alchymie. Sulfomerkurová nauka. Evropská alchymie. Alchymická symbolika.
7. Alchymické nástroje. Alchymická nomenklatura. Dědictví alchymie.
8. Přechodné období: iatrochemie, pneumatická chemie, flogistonová teorie.
9. Počátky novodobé chemie - chemická revoluce. Lavoisier.
10. Kvantitativní zákony chemických reakcí. Stechiometrie. Daltonova atomová teorie.
11. Vývoj teoretických názorů v organické chemii.
12. Periodizace prvků. Periodický zákon. Periodická tabulka.
13. Vývoj chemického názvosloví. Berzeliovy logogramy. Vývoj českého chemického názvosloví.
14. Dějiny aplikované chemie. Historie výroby kyseliny sírové, alkálií a dalších průmyslových chemikálií.

Literatura


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi